Delovna skupina projekta “Vsi smo EU”

Mreža MaMa je bila uspešna na prijavi v program Erasmus+, KU3 – Podpora za reformo politik: Dialog mladih, s projektom “Vsi smo EU”.

Gre za projekt strukturiranega dialoga (mladinskega dialoga EU), ki se v luči prihajajočih volitev v Evropski parlament osredotoča na ozaveščanje o ukrepih in aktivnostih Evropskega parlamenta in Evropske komisije, o pomenu udeležbe mladih na volitvah, hkrati pa bo skozi različne aktivnosti mladim omogočal dialog z EU, nacionalnimi in lokalnimi odločevalci.

Ob začetku izvajanja projekta se na vas obračamo s prošnjo za predlaganje predstavnikov v delovno skupino projekta, katere glavna naloga bo priprava analiz v večih fazah projekta. Analize bodo zaobjemale pregled stanja realiziranih ukrepov in politik, vezanih na mlade in na podlagi tega oblikovan zbir ukrepov za mlade, namenjen bodočim EU odločevalcem.

Delovna skupina projekta bo skozi celoten potek projekta skrbela za vsebine in nemoteno delovanje procesa dialoga med mladimi in odločevalci. Skladno s projektom se bo sestala najmanj 4x, in sicer v februarju, aprilu, septembru in decembru. Sestavljena bo iz 10 mladih, mladinskih delavcev in strokovnjakov s področja mladinskega dialoga.

Skozi projekt želimo spodbuditi mlade, da predajo svoje pobude nacionalnim in EU odločevalcem ter si ob tem pridobijo nove veščine, ki jim bodo služile za doseganje učinkovitega dialoga znotraj projekta in širše. Več o aktivnostih delovne skupine si lahko preberete v pozivu, ki ga najdete na spodnji povezavi.

Poziv za sodelovanje v delovni skupini projekta Vsi smo EU

Prijave in predloge za člane delovne skupine zbiramo do četrtka, 31. januarja 2019 na info@mreza-mama.si.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na koordinatorja projekta Kamal Izidor Shakerja na kamal@mreza-mama.si ali 041 777 792.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa