Delovni obisk v Romuniji

Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus + KA2 in bo trajalo 2 leti.

Mladinski delavci–strokovnjaki, ki so vključeni v partnerstvo bodo na podlagi teh analiz, študij in opažanj tekom projekta razvijali novo orodje. Prenos izkušenj in skupno delo vidimo kot obogatitev projekta, saj mednarodna razsežnost daje globino ter možnost različnih pogledov na opredeljene tematike. Razvoj modulov bo inventiven ter inovativen hkrati, končno orodje pa bo ponudilo konkreten nabor predlogov za aktivnosti, ki zagotavljajo boljše vključevanje mladih s posebnimi potrebami v aktivno družbo na eni ter bolj kompetentne mladinske delavce na drugi strani.

V partnerstvu obstaja več akterjev, ki delujejo na izbranih temah in ravno mednarodni vidik projekta nudi edinstveno priložnost, da dosežemo širok obseg akterjev iz različnih okolij, ki delajo na istih vprašanj v različnih delih Evrope. Preko projekta bomo nadgradili znanja mladinskih delavcev na področju dela z mladimi z manj priložnostmi, pripravili nove metode mladinskega dela, opolnomočili mladinske delavce za organizacijo usmerjenih aktivnosti, prenesli identificirane prakse med partnerji, vzpostavili medsektorsko sodelovanje z namenom nadgradnje kvalitete dela.

V projekt je Mreža MaMa izmed svojih članic umestila 2 organizaciji, ki bosta svoje izkušnje in znanja prispevali h končnemu rezultatu in sicer ŠKUC ter MCDD.

Glavni namen partnerstva je preučiti dobre prakse na terenu s področja dela z mladimi (socialno ogrožena mladina, LGBT mladina, gluha in naglušna mladina) ter na podlagi le teh pripraviti nove modele delavnic za zgoraj omenjeno ciljno populacijo kot tudi mladino v širšem pomenu besede.

Projekt Youth workers academy direktno odgovarja na potrebo mladinskih delavcev v Sloveniji, Romuniji, Turčiji in na Hrvaškem po specializiranih inovativnih orodjih mladinskega dela na eni strani ter vzporedno sovpada s horizontalnim prednostnim področjem odprtega in inovativnega sistema izobraževanja, usposabljanja ter mladinskega dela v digitalni dobi.

Od oktobra 2016 do junija 2017 v sklopu projekta potekajo študijski obiski, torej delo na terenu, kjer vključeni mladinski delavci pridobivajo znanja ter obiskujejo razne relevantne mladinske organizacije.

Med 6. ter 10. oktobrom 2016 poteka prvi študijski obisk pri partnerski organizaciji v Romuniji Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Comunitara Durabila ter Adina Stiftelsen Foundation. Omenjeni bosta svoje delo mladinskim delavcem ter ekspertom v živo predstavila v četrtek popoldan, po uvodnem srečanju partnerskih organizacij. V petek sledi delo na terenu, ko bodo vključeni obiskali organizacijo ACCEPT, organizacijo Chance for life, organizacijo Teach for Romania ter se spoznali s projektom Human Catalyst. Sobotni del je namenjen udeležbi vključenih na treningu Youth Voice Romania, ki je bil definiran kot eden od primerov dobrih praks in kot tak primeren za prenos v druga okolja. Zadnji dan študijskega obiska je namenjen internemu spremljanju poteka projekta, pripravi končnega koncepta izgleda priročnikov ter team-buildingu vključenih.

Do leta 2018 bodo tako nastali priročniki za izvajanje delavnic z mladimi, temelječi na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja. Metode bodo testirane z mladinskimi delavci v vseh vključenih državah, kasneje pa na voljo za uporabo mladinskim delavcem. Preko priprave strokovnih in kvalitetnih priročnikov želimo poleg tega, da mladinskim delavcem ponudimo orodje za kvalitetno delo, predvsem pokazati odločevalcem, da je mladinsko delo pomembna in potrebna funkcija v današnji družbi in jo je kot takšno potrebno podpirati in razvijati na kvalitetni in formalni ravni.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa