Dialog med mladimi in evropskimi poslanci

Petek, 15. marec 2019, je na Mreži MaMa potekal v duhu mladinskega dialoga. V novomeški Galeriji Simulaker je namreč potekal prvi lokalni dogodek projekta Vsi smo EU, kjer je približno petdeset mladih prevzelo vlogo aktivnih državljanov in vzpostavilo dialog s poslanci v Evropskem parlamentu. Na tokratnem dogodku sta sodelovala dva evropska poslanca – ga. Romana Tomc in g. Lojze Peterle.

Dogodek smo na Mreži MaMa organizirali v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment (IPM), ki v sklopu projekta »Mobilizacija mladih: EU skrbi zate«, mlade ozavešča o pomenu aktivnega državljanstva in participaciji na volitvah v Evropski parlament.

V uvodnem delu dogodka je mlade udeležence nagovorila naša direktorica, Maja Hostnik, ki je poudarila pomen povezovanja med mladinskimi organizacijami in lokalnimi odločevalci ter izpostavila uspešno sodelovanje z novomeškimi članicami Mreže MaMa. Zatem je Tjaša Božič iz Inštituta za politični menedžment predstavila delovanje inštituta in kampanjo Tokrat grem volit ter hkrati mlade pozvala k aktivnemu državljanstvu: »Pomembno je, da se mladi zavedate pomena udeležbe na volitvah v Evropski parlament, ki bodo 26. maja 2019. Ta datum boste verjetno slišali še kar nekajkrat, zato upam, da se na volišču vidimo v čim večjem številu.« V pozdravnem nagovoru je tudi novomeški župan, Gregor Macedoni, mladim predal sporočilo o pomembnosti EU in programov za mlade v lokalnih skupnostih po celotni Sloveniji. Izpostavil je pomen programa Erasmus+ in mladinskih izmenjav za večjo mobilnost in povezovanje mladih.

V nadaljevanju sta bila k besedi pozvana gostujoča evropska poslanca. Pogovoru, ki ga je moderirala predsednica Društva Parada ponosa, Simona Muršec, so se s svojimi vprašanji in predlogi za poslanca pridružili tudi mladi. Skozi dialog smo skupaj razpravljali o aktivnem državljanstvu, o tem, kaj Evropska unija pomeni mladim, kakšne ugodnosti prinaša, pa tudi o mobilnosti mladih, programu Erasmus+ in begu možganov.

Drugi del dogodka je temeljil na skupinskem delu. Mladi so se razdelili v tri tematske skupine: mladinski sektor, prihodnost zaposlovanja mladih in aktivno državljanstvo mladih.

Vsaka skupina je skupaj s fasilitatorjem razpravljala o določeni temi in na koncu oblikovala predloge za izboljšanje teh področij. V prvi skupini so se mladi pogovarjali o mladinskem sektorju in izpostavili, da bi na tem področju potrebovali več informiranja o Evropski uniji in programih, ki jih ta ponuja mladim. Več bi si želeli vedeti tudi o študiju v tujini. Informiranje bi moralo po mnenju mladih potekati v manj birokratskem in bolj mladim prijaznem jeziku.

Pri temi zaposlovanja mladih smo se pogovarjali o ukrepih in subvencijah, ki so mladim na voljo na področju zaposlovanja. Mladi menijo, da bi morala biti starostna meja za tovrstne ukrepe višja, saj se v sodobnosti tudi prehod v odraslost zamika. Prav tako so izpostavili, da bi morale biti subvencije višje, časovni obseg subvencij pa daljši.

Skupina na temo aktivnega državljanstva je razpravljala predvsem o tem, kaj bi jih kot mlade osebe nagovorilo k udeležbi na volitvah. Sklenili so, da bi jih pritegnili mlajši kandidati in kandidatke, več obravnavanih tem za mlade in več vpliva s strani mladih na različna področja življenja (zdravstvo, šolstvo itd.). Pomembno vlogo pri spodbujanju aktivnega državljanstva mladih vidijo v šolskem sistemu.

Glavne ugotovitve in predloge so mladi predstavili v sklepnem delu dogodka, ko smo z zaključnimi besedami naš dogodek uspešno pripeljali do konca. Predloge mladih bomo imeli v mislih do naslednjega dialoga med mladimi in evropskimi poslanci, 12. aprila 2019, v Mariboru.

Zabeležite si datum, več informacij sledi kmalu.  

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa