Dialog mladih 2.0:Vklopi se!

Z veseljem sporočamo, da smo v tem letu uspešno zaključili serijo desetih lokalnih dogodkov projekta Dialog mladih 2.0.: Vključujemo!. Projekt Strukturianega dialoga, ki je potekal v Ravnah na Koroškem, Črnomlju, Jesenicah, Trbovljah, Brežicah, Idriji, Ljutomeru, Ljubljani, Novi Gorici in Ptuju od novembra 2013 do marca 2014 je združil več kot 300 mladih, ki so skupaj oblikovali preko 40 ukrepov na področju zaposlovanja, stanovanjske problematike, mladinskega organiziranja, zdravja, trajnostnega razvoja in izobraževanja za izboljšanje delovanja lokalne skupnosti. Projekt Dialog mladih 2.1.: Vklopi se! organaizirata Mladinski svet Slovenije in Mladinska Mreža MaMa.

Projekt Dialog mladih 2.1: Vklopi se! bo potekal od 14. do 16. maja 2014.

V sredo in četrtek (14. do 15.maja) oziroma prva dva dneva bosta potekala v Ajdovščini in bosta namenjana pripravi na nacionalno konferenco; zadnji dan, 16. maja, pa se bo v Ljubljani, v Državnem zboru, od 12. ure naprej nacionalna konferenca, kjer so udeležbo med drugimi že potrdili državna sekretarka MDDSZEM Martina Vuk, evropska poslanka Tanja Fajon, poslanki mag.Majda Potrata in dr.Andreja Črnak Meglič, poslanca Tomaž Lisec in Andrej Čuš in Marlen Skarlovnik, vodja sektorja za podjetništvo na MGRT.

Na nacionalnem srečanju v Državnem zboru se bo združilo 60 različnih mladih iz vse Slovenije, ki jim je skupna želja po soustvarjanju. Mladi bodo pripravili predloge odločevalcem s področja socialne vključenosti mladih in jim jih ob koncu srečanja tudi predstavili. Mladinski svet Slovenije in Mladinska Mreža MaMa bosta po nacionalnem srečanju skrbela, da bo glas mladih ne samo slišan, ampak tudi uslišan. Rezultate projekta bomo prenesli tudi na evropsko raven.

Mladinski svet Slovenije kot krovno združenje mladinskih organizacij in Mladinska mreža MaMa kot združenje mladinskih centrov po Sloveniji si prizadevata k vzpostavitvi okolja, ki bo mladim omogočil razvoj v samostojne in odgovorne odrasle posameznike ter ktivne državljane. Pri tem je aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih v seh sferah družbe in na vseh ravneh odločanja ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično in vključujočo družbo. Bistvo vključevanja in aktivnega državljanstva je ustavrjanje podpornega okolja, da imajo, mladi MOŽNOST, PROSTOR in PODPORO in lahko sodelujejo in vplivajo na odločitve ter se vključujejo v akcije in aktivnosti, s katerimi konkretno prispevajo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in širše, v celotni družbi.

S tem namenom sta MSS in Mreža MaMa pripravila nacionalni projekt strukturiranega dialoga mladih, mladinskih organizacij, organizacij za delo z mladimi, mladinskih svetov lokalne skupnosti ter lokalnih in nacionalne oblasti z namenom doseganja skupnih ciljev na področju boljše socialne vključenosti mladih, s poudarkom na njihovi zaposljivosti ter zavedanju pomembnosti pridobljenih kompetenc.

Politične odločevalce nenehno opozarjamo na pomen upoštevanja mnenj mladih o različnih, za mlade, pomembnih tematikah, zato jih bomo s projektom “Dialog mladih! 2.1: Vklopi se!” posredno in neposredno osveščali o pomenu vključevanja mladih v procese odločanja o naši skupni prihodnosti. Projekt izbojšuje pogoje za vključevanje mladih v družbo, pri čemer dobijo moč oblikovanja politik in odločanja o njih, kar pa je tudi najpomembnejši izziv mladinske politike. Področje mladinskega dela je tisto, ki mlademu človeku nudi prostor in podporo pri pridobivanju ključnih kompetenc za vsakdanje življenje, mu omogoča, da dela napake in se iz njih uči, ter s svojo aktivnostjo veča lastno zaposljivost. Preko aktivne participacije mladi dobivajo ključne kompetence in večajo svojo zaposljivost, hkrati pa se gradijo v aktivne državljane, ki prispevajo k razvoju skupnosti, v kateri živimo.

Za morebitna vprašanja smo na voljo na: strukturirani.dialog@mss.si, maja.drobne@mreza-mama.si ali na telefonski številki 040-697-325.

O PROJEKTU IN ORGANIZATORJIH

Več o projektu “Dialog mladih! 2.1: Vklopi se!” in organizatorjih si lahko preberete na spodnjih povezavah:

www.mladina.info

www.mss.si

www.mreza-mama.si

Facebook stran: Strukturirani dialog

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa