Dialog mladih s predstavniki Združenja Sazas in Zavoda IPF

V četrtek, 4.5.2017, je v prostorih Mladinskega centra ULCA potekal strukturiran dialog na temo: Avtorske pravice v glasbi, z namenom vzpostavitve dialoga med mladimi organizatorji in ustvarjalci glasbe ter Združenjem Sazas in zavodom IPF.

Nesorazmerje moči organizacij, ki v Sloveniji bdijo nad plačevanjem avtorskih pravic za izvajanje in predvajanje glasbe in mladimi glasbeniki ter ustvarjalci dogodkov, je bila glavna tema srečanja med mladimi in organizacijama Sazas in IPF.

Mladi glasbeni ustvarjalci, ki  ustvarjajo iz želje po kreativnosti in samouresničevanju in organizirajo koncerte, da lahko svoje delo predstavijo širši javnosti,večkrat naletijo na težavo v povezavi s plačevanjem položnic omenjenim organizacijam, zato so predstavnikom Sazasa in IPF  predstavili več izzivov in ovir s katerimi se organizatorji in glasbeniki srečujejo pri organizaciji dogodkov:

–  predvajanje glasbe, ki ni evidentirana ter je pogosto avtorsko delo samih
organizatorjev dogodkov
–  predvajanje glasbe na neprofitnih dogodkih
– za sproti nastajajoče ‘mikse’ na DJ večerih, kjer sicer uporabljajo glasbo s
fonogramov, vendar so ti zgolj vir, material, iz katerega nastajajo enkratne,
improvizirane glasbene stvaritve.

Sogovorniki na srečanju so se strinjali, da se morajo mladi pred začetkom glasbene kariere ali organizacij dogodkov seznaniti s pravili, ki so v svetu avtorskih ter drugih glasbenih pravic nujne.

Strukturiran dialog na temo avtorskih pravic.

Predstavniki za zaščito avtorskih pravic in pravic izvajalcev so izpostavili, da področje improviziranih glasbenih stvaritev, ki je za mlade še posebej aktualno,  zahteva specifična pravila.  Na vprašanje o beleženja števila predvajanj pesmi po različnih medijih, pa so predstavniki SAZASa pojasnili, da pokrivajo več kot 62 glavnih medijev ter da lahko od leta 2005 s pomočjo programsko opreme preverijo števila predvajanj posamezne pesmi.

Mladi so izpostavili tudi problem, s katerim se srečujejo mladinski centri, saj imajo ti visoke stroške že s samo organizacijo prireditev neprofitne narave, na koncu pa jih “po žepu udari” še račun iz Sazasa. Predstavnik SAZAS-a je pojasnil, da so lahko mladinski centri po dogovoru, ki ga je Mreža MaMa sklenila z Združenjem SAZAS, opravičeni do določenega odstotka zneska, ki ga morajo poravnati.

Da je dogodek potekal res v sproščenem vzdušju je poudarila tudi predstavnica Društva SAZAS, Bernarda Pintar:  ˝Prav vsi smo bili pozitivno presenečeni nad odprtostjo in veliko mero pripravljenosti na posluh in dialog. Združenje SAZAS kot organizacija, ki kolektivno upravlja z avtorsko pravico na glasbenih delih, podpira mlade glasbenike. Še kako se zavedamo, da na mladih svet stoji, mladi pa se prav preko teh različnih ustvarjalnih – ne le glasbenih – žanrov oblikujejo in hkrati sami soustvarjajo pomemben del kulture tako na širšem ali pa ožjem področju in vplivajo na sovrstnike. Kot že rečeno, toplo pozdravljamo vsakršen dialog, usmerjen k rešitvam in izobraževanju mladih. Prav na tak način lahko sooblikujemo dobre prakse in vplivamo na ozaveščenost mladih o pomenu pravic intelektualne lastnine, kar pa avtorska pravica tudi je.˝

Kompleksnost avtorskih pravic je zapletena zgodba in je v enem srečanju ni mogoče rešiti, zato smo si obljubili, da se še srečamo. Za začetek se bodo srečali mladi glasbeniki in organizatorji, ki bodo oblikovali in predlagali rešitve, ki jih bodo kasneje predstavili Združenju SAZAS in zavoda IPF, za nadaljnje uspešno sodelovanje v smeri spodbujanja ustvarjanja glasbe mladih avtorjev in organizacije koncertov neuveljavljenih glasbenikov. Maja Drobne, moderatorka dogodka

Dogodek je bil prvi korak k iskanju skupne vzajemnosti, da mladi in predstavniki za zaščito avtorskih pravic in pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, stopijo korak bližje in za prihodnje poiščejo način, ki bo rešili problematiko ustvarjanja glasbe mladih glasbenikov.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa