Dialog mladih s premierjem

Vzpostavljen dialog mladih z odločevalci, na nacionalni ravni, je priložnost za krepitev opolnomočenja mladih. Pogovor med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v sklopu Nacionalne konference bo odlična priložnost za podajanje vaših mnenj, zato prav lepo vabljeni.

Z željo po aktivni vključenosti in povečanju participacije mladih ter njihovem strokovnem in motivacijskem opolnomočenju za nastop, bomo v sredo, 16.11.2016, v ABC HUB, BTC City Ljubljana, izvedli Nacionalno konferenco, na njej pa bodo predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju predstavljeni primeri dobrih praks in pobud iz lokalnih okolji.

Program letošnje konference je zasnovan na konkretnih predlogih in ukrepih, ki podpirajo slogan ZA DRUŽBENE SPREMEMBE, osnovan pa na treh ključnih temah 5. cikla strukturiranega dialoga, ki poudarjajo in spodbujajo bolj strpno okolje: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih ter spodbujanje aktivne vključenosti mladih v raznoliko, a povezano Evropo.

Udeležba na konferenci je namenjena aktivnim mladim in mladinskim delavcem, ki bi radi predstavili konkretne predloge predsedniku Vlade RS ali ministrom s področja omenjenih tem in se o njih pogovorili, obenem pa spodbudili aktivacijo vseh zainteresiranih državljanov, da prispevajo svoje mnenje, ideje in predloge ter jih predstavijo odločevalcem.

To je vaša priložnost, da poveste, kaj potrebujete za razvoj in v kakšnem nacionalnem okolju si želite živeti ter da si zagotovite posluh o vaših pričakovanjih, na področju delovanja in spremembe pozicije mladih, s strani odločevalcev na najvišji ravni.

Morebitna vprašanja za predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja že lahko postavljajte na Twitterju pod #sDialogPV ali pošljete na elektronski naslov info@mreza-mama.si. Program konference najdete v priponki.

Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 46 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju mladinskega dela, zagovarjanju interesov mladinskih centrov in mladih ter izvajanju strukturiranega dialoga, ki ga že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije. Projekt je podprt s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na nacionalnem nivoju.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: Mreža MaMa; info@mreza-mama.si; 030 618 628.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa