Dialog z mladimi in odločevalci v Celju

Mreža MaMa se je v sredo, 10. maja 2017 je v Celjskem mladinskem centru, v okviru procesa strukturiranega dialoga, udeležila Dialoga mladih z odločevalci na temo urejanja bivanjskih razmer mladih v Savinjski regiji.

Na dialogu so mladi z direktorico direktorata za prostor, graditev in stanovanje, Barbaro Radovan in državnim sekretarjem na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomažem Bohom ter lokalnimi odločevalci spregovorili o stanovanjski problematiki mladih v Celju.

Prvi del dialoga je potekal na temo participacije mladih in strukturiranega dialoga, z namenom predstavitve projekta strukturiranega dialoga Moje prvo stanovanje.

Na območju Celja, sta prvi korak k izvedbi strukturiranega dialoga v lokalnem okolju naredila, Družba Nepremičnine Celje d.o.o. in Klub študentov občine Celje, saj sta v okviru programa Erasmus+, pripravila projektni predlog projekta “Moje prvo stanovanje“, ki se ukvarja s področjem mladinske stanovanjske politike. Primož Brvar, direktor Nepremičnine d.o.o., je o projektu povedal: “Tekom projekta “Moje prvo stanovanje”, smo skozi proces srečanj z mladimi, njihovih in naših idej prišli do zanimivih ugotovitev. Pri samem bivanju je najpomembnejše primernost in dovolj veliko stanovanje s predpogojem, da imaš službo. V današnjih časih je to še težje, k temu pa prispevata tudi drug način življenja in večja mobilnost mladih. Projekt je pokazal, da mladi razumejo za kaj gre, saj gre za rast. Skozi projekt smo pripravili tudi konkreten razpis za mlade in mlade družine, kjer smo dali poudarek, da spodbujamo aktivne mlade (mlade v MO Celje in mlade, ki stanujejo doma).

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije,  Tin Kampl je predstavil rezultate ankete, ki so jo na temo najemniških stanovanj za mlade, pred dvema letoma, opravili na MSS in poudaril, da stanovanjskega problema ne moremo izvzeti od izziva zaposlovanja mladih, saj sta tematiki, kadar govorimo o osamosvajanju vedno povezani.

Dr. Tomaž Boh, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je participacijo mladih v neformalnih okoljih mladinskega dela in projektih v okviru programa Erasmus+ ocenil, kot zelo dobro. “V letih 2014-2016 je bilo v aktivnosti programov Erasmus+ vključenih skoraj 13.000 mladih, tako posameznikov, kot tudi precejšnje število organizacij, ki se ukvarjajo z mladinsko politiko in udejstvovanjem mladih, zato lahko brez dvoma rečemo da je ta zgodba zgodba o uspehu. Iniciativo Moje prvo stanovanje je nekaj,  kar na našem ministrstvu izredno pozdravljamo, saj se te zgodbe spreminjajo v večje stvari, ki ustrezno odgovarjajo na potrebe mladih, na vprašanja, kaj so izzivi, kaj je tisto, kar je potrebno nasloviti in da se lahko s pomočjo Vlade stvari razvijajo tudi naprej.

Drugi del dialoga je je bil namenjen temi opolnomočenja mladih v lokalnih skupnosti in pomenu mladinskega organizacij pri podajanju pobud.

Željko Cigler, predstavnik Mestne občine Celje je situacijo stanovanjske politike mladih ocenil, kot izredno kritično, saj je položaj mladih v Sloveniji, kar se tiče stanovanjske oskrbe največkrat hotel mama. “V občini Celje poskušamo ta vprašanja reševati v okviru možnosti. Družba Nepremičnine skrbi, da je stanovanjsko vprašanje kolikor toliko rešeno. Na drugi strani MO Celje poskuša subvencionirati najemnine. Veseli smo, da lahko naznanimo, da se bo v Celju, v najkrajšem možnem času začelo graditi šest blokov, kar je približno 130 stanovanj, ki bodo najemna in dostopna za ljudi, ki si jih bodo lahko privošili tudi s povprečnimi dohodki.”

Barbara Radovan, direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja je udeležencem predstavila Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu, ki je bila sprejeta leta 2015. “Rezultat dokumenta je, da je posebno področje dokumenta namenjeno mladim, saj so mladi prepoznani kot sprecifična skupina, kateri je potrebno nemeniti posebno pozornost. Na področju mladih je bila ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov, v okviru katerih se trenutno izvajata dva pilotna projekta, ki zagotavljata cenovno ugodna najemna stanovanja za mlade  in zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade. V pripravi je še tretji pilotni projekt stanovanjskih zadrug, ki bo prvi tovrstni v Sloveniji.”

Dialog z direktorico direktorata, državnim sekretarjem ter lokalnimi odločevalci je mladim ponudil odlično priložnost za vključenost v proces odločanja in vključenost v družbo. Mladi so imeli priložnost svoje predloge in pobude ter ideje, na področju reševanja stanovanjske politike mladih, izmenjati neposredno s ključnimi akterji. Današnji dialog je pokazal, da je za reševanje izziva stanovanjske politike mladih nujno sodelovanje tako lokalnih odločevalcev, ki poznajo specifiko lokalnega okolja, kot Vlade in mladih, ki najbolje vedo, kaj si želijo.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa