Digitalna nova generacija organizacij – Digital NGO

Projekt Digitalna nova generacija organizacij – Digital NGO je dvoletni projekt, podprt s strani Ministrstva za javno upravo. Projekt se izvaja v konzorcijskem partnerstvu treh organizacij: Mreže MaMa, IPM Akademije in SZOTK – Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Projekt Digital NGO se osredotoča na digitalizacijo nevladnih organizacij. V ospredje postavlja pomen zbiranja in obdelave podatkov o aktivnostih in učinkih nevladnih organizacij ter posredovanje le-teh do ključnih deležnikov in splošne javnosti. Konzorcij bo jasno predstavitev podatkov o NVO dosegel z nadgradnjo že obstoječega evalvacijskega orodja za spremljanje in beleženje kakovosti NVO dela in učinkov nevladnih projektov na posameznika, organizacijo in družbo. Nadgradnja sistema bo omogočila bolj prijazno uporabo, za zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje in olajšanje dostopa pa bo hkrati oblikovana in vzpostavljena tudi aplikacija. Zbrani rezultati na enem mestu bodo uporabnikom (NVO) omogočili, da pridobijo digitalne podatke, analize in rezultate učinkov dela avtomatizirano, hitro in enostavno.

Ideja projekta izhaja iz dejstva, da  večina nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih področjih (mladina, sociala, kultura, zdravje, okolje, izobraževanje), nima primernih orodij in kompetenc, s pomočjo katerih bi beležili učinke svojih aktivnosti in projektov. To jim otežuje komunikacijo o učinkih, ki jih dosegajo, tako s ključnimi deležniki, kot s širšo javnostjo. S projektom Digitalna nova generacija organizacij (Digital NGO) bomo nevladnim organizacijam ponudili orodje za beleženje in evalvacijo njihovega dela, kar bo organizacijam omogočilo lahek dostop do konkretnih kazalnikov in jim olajšalo grajenje zavedanja o pomenu nevladnih organizacij za družbo. Ker je osnova za transparentno delovanje organizacij tudi digitalna pismenost in prepoznavnost dela na svetovnem spletu, bomo NVO postavili standarde digitalne kulture (urejenost podatkov na skupnih platformah in podatki na spletni strani, pojavljanje na družbenih omrežjih), ki jih bomo tudi sproti nadgrajevali in s tem merili naš napredek.

Preko sodelovanja v projektu bodo nevladne organizacije pridobile ključne IKT, digitalne in komunikacijske kompetence za predstavitev učinkov njihovega dela uporabnikom, širši javnosti in odločevalcem. Pri tem bomo z izvajanjem usposabljanj na terenu, na podlagi preverjenega modela uvajanja novih platform med uporabnike, zaposlenim in uporabnikom NVO ponudili kakovostno pridobivanje digitalnih znanj in kompetenc, ki jih kot vodje organizacij ali bodisi uporabniki potrebujejo za uspešno in učinkovito delovanje. Tako bo projekt Digital NGO dosegel dvig digitalne kulture, hkrati pa odgovarjal na pomanjkanje razumevanja pomembnosti posameznikovega udejstvovanja v skupnosti in njegove družbene vključenosti, kot sredstva za ohranjanje vrednot EU (demokracija, svoboda in človekove pravice).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa