Dosežki sheme Jamstva za mlade

Evropska komisija je v začetku oktobra predstavila dosežke sheme Jamstvo za mlade in pobude za zaposlovanje mladih od njune vzpostavitve leta 2013 ter predloge za boljše uvajanje nacionalnih shem jamstva za mlade.

Poročilo kaže, da brezposelnost mladih sicer ostaja ključna skrb v številnih državah članicah EU, da pa je vključevanje mladih na trg dela od leta 2013 do danes na splošno preseglo pričakovanja.

V primerjavi z letom 2013 se je število brezposelnih mladih v EU zmanjšalo za 1,4 milijona, število mladih, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje in usposabljanje, pa za 900.000. Ta spodbudna gibanja kažejo, da sta jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih pomagali izboljšati stanje.

Približno 9 milijonov mladih je dobilo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje ali usposabljanje, večina med njimi prav ponudbo za zaposlitev. Jamstvo za mlade je poleg tega delovalo kot sprožilec sprememb, največkrat strukturnih reform in inovativnih političnih ukrepov v državah članicah.

Ključni dejavnik pri hitrem vzpostavljanju shem jamstva za mlade v državah članicah je bila pobuda za zaposlovanje mladih, program ciljnega financiranja na ravni EU s sredstvi v višini 6,4 milijarde evrov. Pobuda je bila namenjena regijam z največjo brezposelnostjo med mladimi in je neposredno podprla 1,4 milijona mladih, ki niso bili vključeni na trg dela ali v izobraževanje in usposabljanje.

Izvajanje se je močno pospešilo leta 2015, ko so se na predlog Komisije predplačila iz pobude za zaposlovanje za upravičene države EU povečale za 30 %, kar je pomenilo približno 1 milijardo evrov več sredstev. Glede na dosežen napredek je Komisija nedavno predlagala povečanje proračunskih sredstev za dodatno milijardo evrov iz posebne proračunske postavke in še eno milijardo evrov iz Evropskega socialnega sklada. Z višjimi sredstvi bi lahko do leta 2020 podprli še 1 milijon mladih v najbolj prizadetih regijah EU.

Evropska komisija je v pismu o nameri iz leta 2016 že napovedala, da namerava okrepiti podporo mladim. Instrumenti jamstva za mlade naj bi postali del širšega svežnja pobud za mlade, kot je denimo ustanovitev evropske solidarnostne enote, ki jo je napovedal predsednik Evropske komisije v svojem govoru o stanju v Uniji 14. septembra 2016. Enota bo temeljila na temeljnih evropskih vrednotah družbene angažiranosti in solidarnosti in bo za socialno angažirane osebe do 30. leta starosti, ki sodelujejo ali ne v shemi jamstva za mlade, priložnost za pomoč in podporo drugim ter pridobivanje novih spretnosti in izkušenj, bodisi v njihovi domovini ali v drugi državi članici. Komisija bo svoje zamisli predstavila do konca leta.

Tudi Mreža MaMa je aktivna v okviru promocije JZM

Projekt Jamstvo na poti se je pričel v mesecu januarju. V partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga izvajata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financira pa ga Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Organiziran bo poziv k oblikovanju celostne grafične podobe projekta, hkrati pa bodo mladi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa