Drugi dan spletnega informativnega dneva programa Erasmus+: Mladi v akciji

Program Erasmus+ Mladi v akciji bogati naša življenja in širi obzorja. V novem programskem obdobju se obeta lep program, ki vključuje in ponuja priložnosti tako mladim kot tudi mladinskim delavcem ter omogoča razvoj organizacijam v mladinskem sektorju. 

V novem programu Erasmus+ Mladi v akciji, ki so ga predstavili na Nacionalni agenciji MOVITbosta v prihodnjih 7 letih na voljo dva ključna ukrepa. Ključni ukrep 1, ki ponuja možnosti za mednarodno mobilnost mladih (mladinske izmenjave), mobilnost mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih. Ključni ukrep 2 pa ponuja priložnosti za razvoj organizacij v obliki partnerstva za sodelovanje in manjših projektov.

Vsi ključni ukrepi se nanašajo na izvajanje Strategije EU za mlade 2019-2027 in sledijo trem osnovnim temam: povezovanje, opolnomočenje in angažiranje ter 11 ciljem mladih. Namen novega programa je podpirati, izobraževati, omogočati poklicni ter osebnostni razvoj posameznikov, prispevati k trajnostni rasti, kakovosti mladinskega dela in omogočiti socialno vključevanje. Program prav tako spodbuja inovacije ter prispeva h krepitvi evropske dimenzije in aktivnega državljanstva mladih. Ključne prednostne usmeritve programa so: vključevanje in raznolikost, digitalne spremembe, okolje in bolj proti okoljskim spremembam ter udejstvovanje v demokratičnem življenju. Novost v novem programu je ta, da so možna zelena potovanja, z javnimi in skupnimi prevozi.

V Ključnem ukrepu 1, kamor se lahko prijavijo projekti za učno mobilnost posameznikov gre za mladinske izmenjave, mobilnost mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih, kar je novost v ključnem ukrepu 1, vendar gre za dobro poznan prejšnji ključni ukrep 3, ki omogoča aktivno participacijo mladih preko dialoga z odločevalci. Gre za edino aktivnost, ki omogoča projekte lokalnega in nacionalnega značaja. Mladinske izmenjave so aktivnost, ki mladim omogoča neformalno in priložnostno učenje v mladinskem delu, pri čemer gre za izmenjavo mladih iz dveh različnih evropskih programskih držav. Medtem ko mobilnost mladinskih delavcev spodbuja mobilnost mladinskih delavcev iz mladinskega sektorja, ki želijo izboljšati svoje strokovno znanje ter pridobiti dodatne kompetence. Pomembno je, da gre za opolnomočenje mladinskih delavcev za mladinsko delo in boljše ter bolj strokovno delo z mladimi. V sklopu projekta morajo biti jasno izraženi učinki mladinskega dela tudi na širšo skupnost.

Ključni ukrep 2 na področju mladine omogoča, dve možnosti prijave projektov in sicer partnerstva za sodelovanje in manjši projekti. Razlika je v financiranju in obsegu projekta. Partnerstva za sodelovanje omogočajo horizontalne usmeritve kot so vključevanje in raznolikost, okolje in boj proti podnebnim spremembam, digitalna transformacija, skupne evropske vrednote ter državljansko udejstvovanje in participacija.  Pri tovrstnih projektih gre za izdelavo visoko kakovostnih inovativnih izdelkov in povečanje kapacitet organizacij, ki imajo širši nacionalni in mednarodni doseg ter s tem prispevajo k razvoju mladinskega sektorja in organizacij samih. Pri manjših projektih, ki so namenjena predvsem organizacijam, ki še nimajo izkušenj na področju mednarodnega partnerskega sodelovanja pa gre za projekte manjše vrednosti, ki temeljijo predvsem na jasni strukturi projekta, načrtovanju, izvedbi in vrednotenju. Manjši projekti omogočajo financiranje 30.000 eur in 60.000 eur, sodelovalna partnerstva pa več. Obe aktivnosti ključnega ukrepa 2 pa zahtevata, da sta vključeni najmanj dve organizaciji iz evropskih držav.

Informativni dnevi za prijavo projektov v Program Erasmus+ Mladi v akciji predstavljajo vpogled v sam program.  Zelo pomembno je, da pred samo prijavo temeljito preberete Vodnik po programu, ki je glede na prejšnje programsko obdobje poenostavljen, do njega lahko dostopate na spodnji povezavi: razpisna-dokumentacija.

Erasmus + Mladi v akciji omogočajo mnogim, da se vključujejo, izobražujejo in osebnostno ter profesionalno rastejo ter krepijo svoje kapacitete, zato poiščite zase in za mlade priložnost ter pogumno naprej v mednarodno polje delovanja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa