Drugi del usposabljanja za mladinske delavce projekta EUYOU

V četrtek, 18. junija, smo na Mreži MaMa skupaj z Inštitutom za politični menedžment uspešno izpeljali drugi del online treninga za mladinske delavce v sklopu projekta EUYOU. Tokrat smo nadaljevali s procesom dela iz prvega online srečanja, s ciljem, da udeležencem predstavimo pravice EU mobilnih državljanov in zastavimo metodologijo vseh štirih tipov dogodkov, ki se bodo izvajali v sklopu projekta EUYOU.

18 mladinskih delavcev je na tokratnem srečanju spoznalo dokument o demokratični participaciji mobilnih EU državljanov, ki služi kot teoretska podlaga projekta EUYOU. Vsebuje zgodovinski pregled razvoja EU državljanstva in s tem povezanih pravic, analizira demografsko strukturo mobilnih EU državljanov v Sloveniji, opisuje pravice mobilnih EU državljanov v Sloveniji ter predstavlja metodologijo vključevanja mobilnih EU državljanov v demokratične skupnosti na lokalni ravni držav, kjer gostujejo.

Predstavili smo tudi katalog pravic mobilnih državljanov, ki jih Evropska unija opredeljuje z namenom spodbujanja mobilnosti in zagotavljanja socialne varnosti vseh EU državljanov. V katalogu so opredeljeni različni sklopi socialnih pravic, od volilne pravice, pravice do svobodnega gibanja, pravice do nediskriminacije in enakopravne obravnave.

V nadaljevanju so mladinski delavci načrtovali izvedbo lokalnih dogodkov, ki bodo potekali v 10-ih mladinskih centrih. Na prejšnjem srečanju so že zasnovali koncept in načrtovali izvedbo prvih dveh tipov lokalnih dogodkov za mobilne EU državljane, tokrat pa smo nadaljevali s tretjim in četrtim tipom dogodkov. Tretji tip dogodkov bo povezan z demokratično participacijo in spoznavanjem delovanja demokratičnih institucij v Sloveniji ter pravic mobilnih državljanov, zadnji v ciklu dogodkov pa bo dialog z odločevalci, katerega cilj je mladim mobilnim državljanom zagotoviti stik z lokalnimi in nacionalnimi odločevalci.

Ta del usposabljanja je potekal v skupinah, kjer so udeleženci oblikovali projektne načrte dogodkov, v katerih so določili časovnico, zastavili metodologijo in skupaj razvili koncept ter promocijo dogodkov. Vsi mladinski centri si bodo pri izvedbi dogodkov prizadevali odgovoriti na aktualne potrebe (mladih) mobilnih EU državljanov ter z raznolikimi pristopi predstaviti možnosti njihove demokratične participacije na različnih družbenih ravneh. Tudi tokrat je bil velik del načrtovanja aktivnosti in dogodkov povezan s trenutno nepredvidljivo situacijo, zato so udeleženci v svojih načrtih upoštevali možnost online izvedbe dogodkov.

Zadnji del usposabljanja za mladinske delavce bo potekal v živo in sicer v torek, 30. junija v Celjskem mladinskem centru, kjer bomo izvedli celovito evalvacijo novih procesov, pristopov in metod dela ter dokončno določili časovnico dogodkov v mladinskih centrih, ki se bodo začeli izvajati jeseni 2020.

Drugi del usposabljanja za mladinske delavce_EUYOU

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa