Drugi Klub Mreže MaMa v letu 2022

V četrtek, 15. 12. 2022 je na Zavodu O v Škofiji Loki in prek spletne platforme zoom potekal drugi letošnji Klub MaMa v letu 2022, skupaj z drugim rednim Zborom Kluba MaMa, na katerem se je zbralo 40 vodij in direktorjev mladinskih centrov ter mladinskih delavcev.

Na Zboru smo članice seznanili z delnim vsebinskim poročilom za leto 2022, ki ga je v veliki meri zaznamovalo evropsko leto mladih, ter z letnim delovnim načrtom za leto 2023. Prav tako so članice podale pozitivno mnenje na kandidate za Svet MaMa (Neža Pavlič Brečko, Sonja Majcen, Rok Kosec, Marko Pavlovič, Nastja Volovec, Katja Rakovec in Miha Satler).

V letu 2022 smo skozi različne projektne in redne aktivnosti naslavljali tri vsebinske stebre Mreže MaMa: (1) razvoj mladinskega dela, kjer smo izvajali projekte s področja razvoja in kakovosti mladinskega dela, digitalnega mladinskega dela ter delovali na področjih mednarodnega delovanja in medsektorskega povezovanja, (2) zastopanje dialog in participacija, kjer smo v letošnjem evropskem letu mladih vključevali mladinske centre, še naprej krepili odnose z deležniki ter izvajali projekte s področja mladinskega dialog in participacije, in (3) informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti, kjer smo redno, tudi prek portala mlad.si, informirali naše članice, mlade in širšo javnost.

Na podlagi treh ključnih stebrov je zasnovan tudi letni delovni načrt za leto 2023. Ključni poudarki v letu 2023 bodo kakovost mladinskega dela in merjenje učinkov, zastopanje in zagovorništvo ter komuniciranje za večjo vidnost in prepoznavnost ter s tem follow up evropskega leta mladih, krepitev notranje moči Mreže MaMa in usmerjeno krepitev članic skozi projekte. V letu 2023 bomo izvajali 5 partnerskih projektov Erasmus + Mladina in Evropska solidarnostna enota, 2 aktivnosti udejstvovanja mladih, razvijali digitalna usposabljanja in izvedli skupno sektorsko promocijsko akcijo.

Zboru je sledil pogovor z v.d. direktorice Urada RS za mladino, mag. Tino Kosi. »S skupnim sodelovanjem, odprto komunikacijo in skupnimi cilji bomo za ta sektor lahko naredili več«, je poudarila in se nadejala dobrega sodelovanja z mladinskimi centri. V pogovoru je naslovila trenutno stanje v mladinskem sektorju, kakovost mladinskega dela, vizijo urada za delo v letu 2023, in druge sektorsko pomembne tematike. Priložnost za postavljanje vprašanj so dobili tudi udeleženci in razvila se je plodna in živahna debata.

V drugem delu kluba je potekala predstavitev »Zagotavljanje učne ergonomije v mladinskem delu: razširjanje ugotovitev projekta CREST«  s strani prof. dr. Tomaža Deželana in ekipe projekta CREST. Ob koncu predstavitve je ekipa k nadaljnemu sodelovanju v projektu povabila člane kluba.

Vsebine smo nadaljevali s Predstavitvijo agende o mladinskem delu s strani direktorice Mreže MaMa, Maje Hostnik, ki je članicam ponudila vpogled v evropske smernice o mladinskem delu in predstavila slovenski okvir strateškega načrta EAMD za obdobje 2022-2027. Vpogled v agendo je predstavljal temelj za vpogled v orodja za dvig kakovosti mladinskega dela in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki ga je izvedel prof. dr. Tomaža Deželana, s poudarkom na prepoznavanju in priznavanju mladinskega dela.

V zadnji tretjini kluba smo z  udeleženci naslovili še dve vsebini. Udeleženci so pridobili v vpogled v naslavljanje duševnih stisk mladih s delavnico za prenos znanj Mladinski centri za duševno zdravje mladih v sklopu projekta Erasmus+: Mladi v akciji in ESE in predstavitvijo dobre prakse DigiSvetovalnice, ki jo izvajajo Mladi Zmaji. Vsebine smo sklenili še s predstavitvijo osnutka Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-2032 in razpravo

Drugi letošnji klub se je zaključil z druženjem in mreženjem članic v prijetnem vzdušju. Ekipa Mreže MaMa se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje, saj Klub MaMa brez vas ne bi bil tako produktiven in prijeten.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa