Drugi posvet o kakovosti mladinskega dela

Po uveljavitvi mladinskega delavca kot poklica se zdi zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu najpomembnejši izziv mladinskega sektorja v Sloveniji in v tujini. Prizadevanja akterjev na mikro ravni v mladinskih centrih je na sistemski ravni podprl tudi Urad RS za mladino, ki je v letošnjem letu okrepil napore na področju kakovostnega mladinskega dela.

V ta namen so na Uradu začrtali proces, s katerim želijo oblikovati strateški dokument, ki bo opredelil kakovost v mladinskem delu. V nastajanje končnega dokumenta preko posvetov vključujejo različne deležnike na področju mladinskega dela, med katerimi je bila prepoznana tudi Mreža MaMa. V sredo, 25. septembra 2019 smo se zato udeležili 2. posveta o kakovosti v mladinskem delu, ki je potekal v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v organizaciji Urada za mladino in Mladinskega sveta Slovenije.

Na prvem posvetu, ki je potekal junija 2019, smo pričeli z opredelitvijo učinkov mladinskega dela, pedagoških načel v mladinskem delu in področij kakovosti, na drugem posvetu pa smo te elemente postavili v logični okvir in tako oblikovali osnovo za pripravo dokumenta. Uvodoma sta udeležence nagovorila državna sekretarka, Martina Vuk in direktor Urada, Tin Kampl. Celoten posvet in delavnice sta fasilitirala Anja Fortuna in Tilen Lah iz Mladinskega sveta Slovenije.

V okviru delavnic smo učinke mladinskega dela povezali z uporabo in definiranjem osnovnih načel mladinskega dela, ki naj jih mladinski delavci uporabijo za doseganje želenih učinkov na mlade. Pri tem smo se osredotočili tudi na to, kakšni so pogoji za doseganje kakovosti v organizaciji in kakšne sistemske osnove so potrebne za zagotavljanje kakovosti (materialna in finančna podpora, prepoznavnost mladinskega dela, doseg ipd.). Pri tem smo izpostavili tudi pomen vzpostavitve metodologije mladinskega dela, dokumentiranja in profesionalizacije mladinskega dela kot stroke.

Naslednji korak v procesu je oblikovanje osnutka dokumenta, ki bo predstavljen na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, končni dokument pa bo tudi v prihodnje nastajal v sodelovanju s predstavniki mladinskega sektorja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa