Drugo transnacionalno srečanje partnerjev v projektu Reyion

Med 17. in 20. septembrom je v Pragi potekalo drugo transnacionalno srečanje partnerjev v projektu Reyion. Namen srečanja je bil pregled dosedanjega dela za Reyion priročnik in oblikovanje programa mednarodnega treninga za mladinske delavce, ki bo potekalo med 14. in  20. oktobrom v Celju.

Celoten prvi dan srečanja smo namenili pregledu vseh poglavij priročnika Reyion. Namen priročnika je podpora mladim pri ustanavljanju, upravljanju in profesionalizaciji mladinskega sektorja na ruralnih območjih. Vsaka od partnerskih organizacij je bila zadolžena za eno poglavje. Skupaj smo pregledovali in urejali besedila, podajali komentarje in debatirali o formatu ter distribuciji priročnika. Poleg teoretičnega dela s področij ustanavljanja in registracije mladinskih subjektov, prostovoljstva in upravljanja ekip, projektnega vodenja, računovodstva in financiranja, participacije in mreženja ter mednarodnega sodelovanja, bo priročnik nudil tudi praktične vaje.

Drugi dan srečanja je bil namenjen oblikovanju programa mednarodnega treninga za mladinske delavce. Srečali se bodo mladinski delavci iz Češke, Grčije, Italije, Slovenije in Španije ter en teden delali z učnimi gradivi, ki smo jih razvili v prejšnjih fazah projekta. Udeleženci se bodo naučili uporabljati priročnik, spoznali principe prenosa znanja na mlade v lokalnih okoljih in se naučili izvajanja praktičnih vaj. Skozi program treninga bodo mladinski delavci pridobili znanje in veščine, ki so potrebne za uporabo učnih gradiv, ki jih projektni partnerji ustvarjamo in kako ta učna gradiva preizkusiti na lokalni ravni v sodelovanju z mladimi.

ReYion: Rural Empowerment through Youth Initiatives and Organisations Networking je 19-mesečno strateško partnerstvo, ki je voden s strani španske organizacij, strateški partnerji projekta pa so Zavod Mladinska mreža MaMa (Slovenija), Komunikujeme o.p.s. (Češka), European Institute for Local Development(Grčija) in Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Italija). Glavni namen projekta je, s pomočjo organizacij iz različnih držav, razviti mladinski sektor na ruralnih območjih, spodbujati k ustvarjanju novih učnih gradiv ter k izmenjavi dobrih praks v zvezi z usposabljanjem mladih na ruralnih območjih.

Vse aktivnosti projekta lahko spremljate tudi na spletni strani projekta ter na družbenih omrežjih Reyion project in Mladinska mreža MaMa.

Kontakt: 00386/ 40 760 795 info@mreza-mama.si, nina.babic@mreza-mama.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa