»Druženje, skupno delo, izmenjava izkušenj in dobrih praks, kominiciranje ter učenje!«

Mladinska mreža MaMa je 9. in 10. novembra v prostorih svoje članice, Mladinskega centra Krško, organizirali 2. Klub MaMa v letu 2016.

Prvi dan smo začeli s simulacijsko igro, katere namen je bil predvsem v rabi ustrezne komunikacije, podajanju povratnih informacij in povezovanju ter dodatnem spoznavanju. Igra je potekala v 4 skupinah, ki so jih povezovali Karmen, Laura, Urban in Adnan.

Primeri dobrih praks mreže MaMa

Po pozdravnih nagovorih, direktorja MC Krško in gostiteljice, mag. Maje Hostnik, direktorice Mreže MaMa so sledile predstavitve dobrih praks Mreže MaMa. Tokrat so organizatorji k sodelovanju povabili 4 članice (MCZOS, MCC, ŠKUC in MCDD), ki so predstavile izkušnje ob sodelovanju z Mrežo MaMa na izbranih projekt in načine kako so rezultate projekta prenesli v svoje lokalno okolje. Predstavili smo tudi vlogo članic, ko si bile vključene v koordinacijo našega EV projekta – MC Velenje, MC Brežice, MC Novo Mesto in MKC MB. Nameni tega predstavitev teh dobrih praks so bili v prikazu vpliva Mreže MaMa na članice in posledično na lokalno skupnost (mlade in širše).

Obvezne izbirne vsebine: delavnice

Po predstavitvah dobrih praks je sledilo delo v skupinah, na delavnicah: Youth workers role in refugee crisis, Standard protocol procedure – vključevanje mladih z manj priložnostmi – gibalno ovirani in Find your way to internationality. Šlo je za delavnice, kjer smo namene prepoznali v prenosu uporabnih metodologij ter prenosu učnih investicij Mreže MaMe iz članic na članice.

Popoldanski del prvega dne smo začeli s pogovorom z dr. Petrom Debeljakom, direktorjem Urada RS za mladino in ga nadaljevali s predstavitvijo mobilne aplikacije in projekta MLADIM (znotraj predstavitve osnutka LDN 2017), predstavitvijo programa predstavnice v SvM ter predstavitvijo ZEOSA

Primeri dobrih praks MC

V sklopu podpore delu naših članic smo v nadaljevanju delili uspešne zgodbe naših članic, mladinskih centrov. Matej Likar iz MC Hiša mladih Ajdovščina je predstavil izvajanje aktivnosti mladinskega centra po 12 krajevnih skupnostih v občini, Katarina Nučič iz Mladinskega centra Trbovlje je spregovorila o sodelovanju z drugimi organizacijami (šole, skupnosti, vzgojni in kulturni domovi…) pri pridobivanju/izvajanju EVS, Boris Fartek iz MC Gornja Radgona je predstavil obnovo stanovanja za EVS prostovoljko z minimalnimi stroški, Vesna Lenič Kreže, prav tako iz MCT je predstavila zgodbo EVS prostovoljke, ki je v okviru EVS delala v begunskem taboru in kasneje v Azilnem domu ter aktivno sodelovala v programu mladinskega centra, Mitja Valentinc iz MC Krško pa je predstavil kako so mladi za letošnjo noč čarovnic MC spremenili v hišo strahov.

„Zaključili smo z drugim Klubom MaMe in veseli smo bili lepega odziva članic, ki se vedno veselijo priložnosti, da se česa novega naučijo, se med seboj ponovno vidijo, izmenjajo dobre izkušnje in sestavljajo nove skupne projekte. Tokrat smo angažirali članice, da so predstavile dobre prakse različnih projektov, ki jih je izvajala mreža za članice. Članice so tako lahko razširile rezultate projektov na druge članice ter predstavile, kako so aktivnosti mreže vplivale na njihove organizacije,” je povedala Karmen Murn, zunanja sodelavka Mreže MaMa.

Erasmus+ na obisku

Drugi dan se nam je pridužil Uroš Skrinar, direktor Nacionalne Agencije programa Erasmus +, Mladi v akciji, ki se je z nami pogovarjal o tem kako se bodo projektna partnerstva oblikovala v prihodnje, o opolnomočenju kooordinacijskih organizacij EVS ter o smernicah za prihodnje leto. Predstavniki članic so bili z dialogom vidno zadovoljni in tako smo predviden čas za pogovor konkretno podaljšali.

Delavnice in predlagamo ministrici

“Druženje, skupno delo, izmenjava izkušenj in dobrih praks, kominiciranje ter učenje so prave besede letošnjega novembrskega kluba. Pričeli smo ga z interaktivno komukacijsko delavnico za dodatno spoznavanje med članicami, kar je bil zelo dober uvod v srečanje in druženje, saj smo se zelo sprostili in že izmenjali aktualne izkušnje. Nadaljevali smo v dobrem vzdušju ter z resnim delom in načrtovanjem za naslednje leto, zato je naše druženje in mrežeje znotraj mreže še kako pomembno. Že sedaj se veselim prihodnjega Kluba MaMa in skupnih projektov, “ je v izjavi povedala direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa