Državna priznanja v mladinskem sektorju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2015.

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Predstavlja neke vrste zahvalo in poklon mladinskemu sektorju za prispevek, ki prepogosto ostaja neviden. Državna priznanja v mladinskem sektorju so pomembna tudi, saj spodbujajo zavedanje o pomenu mladinske politike in mladinskega dela za družbeni razvoj.

V okviru razpisa se bodo podelile tri vrste priznanj, in sicer, za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja, zauspešen projekt ter za kakovostno in dolgoročno delo na področju mladinskega dela posameznika in/ali posameznice.

Predloge za priznanja lahko posredujejo fizične in pravne osebe, razpisna dokumentacija in obrazec za predlog pa sta na voljo v priloženi datotekah.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:

– pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga ima mladinski sektor za ekonomski in družbeni razvoj,

– pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti,

– priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela in

– promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem polju.

Predloge za priznanja lahko posredujejo fizične in pravne osebe, razpisna dokumentacija in obrazec za predlog pa sta na voljo v priloženi datotekah.

Rok za prijavo je 29. oktober.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa