E+ MVA: Rezultati prvega prijavnega roka v letu 2015!

MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+; področje Mladina, je prejšnji petek, 10.4.2015, objavila Sklepe o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+, Razpis E+ 2015 za Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce (KA105), Ključni ukrep 2: projekti strateških partnerstev na področju mladine (KA205) ter za Ključni ukrep 3: projekti srečanj mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (KA347) za prijavni rok 4. februar 2015.

Mladinska Mreža MaMa je znotraj ključnega ukrepa 3 prijavila projekt z naslovom Prihodnost EU in mladi, ki je bil na razpisu tudi uspešen.

S projektom želimo skupaj z Mladinskim svetom Slovenije mladim približati najvišjo raven odločevalcev, slovensko evropsko komisarko ga. Violeto Bulc, ter med njimi vzpostaviti dialog o najbolj perečih temah mladinske politike: zagotavljanju enakih možnosti za mlade in zagotavljanju avtonomije mladih, zaposlovanju v podjetništvu s poudarkom na zelenem gospodarstvu in participacije mladih v družbi.

Z nadaljnjimi koraki želimo mlade spodbudili k prenosu ukrepov na regionalno raven in jih preko regionalnih dogodkov usmerili v dialog z odločevalci iz lokalnih skupnosti, da skupaj tudi s pomočjo evropskih razpisov poskrbijo za lepšo prihodnost svojih lokalnih skupnosti in ob tem pridobijo kompetence, ki jih danes nujno potrebujejo za uspešen nastop na trg delovne sile.

Velik poudarek tokratnega projekta temelji na komuniciranju z javnostmi, postaviti mlade in pomembnost mladinskega sektorja kot osrednjo temo v obdobju Evropskega tedna mladih.

Samo z jasnim sporočilom, da mladi za svojo boljšo prihodnost rabijo podporo oblikovalcev politik, da so vredni obstoja na politični agendi in da so oni prihodnost te države bomo poskrbeli, da bo to sporočilo tudi jasno sporočeno javnosti. Mladi morajo dobiti priložnost, da so ne samo slišani, ampak tudi upoštevani in da obljube oblikovalcev politik ne ostanejo samo obljube, ampak da dobijo tudi svojo implementacijo v najkrajšem možnem času.

Dialog s komisarko bo potekal v petek, 8. maja 2015 ob 16:30 uri, v Kinu Šiška

Čestitamo tudi vsem, ki ste bili uspešni na prvem prijavnem roku!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa