“Ej, a veš tisto o” Nič o nas brez nas

V okviru projekta Youth Workers Academy je Mreža MaMa, v četrtek 23.11.2017, v prostorih ABC Accelerator v BTC-ju, izvedla testno usposabljanje na temo LGBTIQ+ mladih z naslovom “Nič o nas brez nas”.

Vodja usposabljanja Karmen Kukovič.

Strateško partnerstvo Youth Workers Academy je Mreža MaMa začela izvajati junija 2016 skupaj s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Turčije in Hrvaške. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus+ KA2 in bo trajalo 2 leti. Namen projekta je usposobiti in s priročniki opremiti mladinske delavce, ki so vključeni v delo organizacij. Glavni cilj je najti ustrezne načine za soočanje in vključevanje depriviligiranih mladih v družbo in načine za dvig njihovega potenciala ter posledično opolnomočenje le teh.

V projektu poleg Mreže MaMa sodelujeta tudi dve naši članici, ki bosta s svojimi izkušnjami in znanji prispevali h končnemu rezultatu. in sicer Mladinski center Dravinjske doline in  ŠKUC.

Delavnico smo začeli s kratko predstavitvijo projekta, katerega namen je po mnenju vodje usposabljanja, Karmen Kukovič, identificirati dobre prakse v posamezni sodelujoči državi na področju marginalizirane mladine. Na tem mestu nam je vodja usposabljanja tudi prebrala študijo primera, s katero nam je ponudila pogoje za razmislek o odnosu večinske populacije do LGBT oseb.

Ljudje se lažje poistovetimo s tistimi, ki iz lastnih izkušenj govorijo o določenih težavah.” Tadeja Pirih, LGBTIQ+ aktivistka

Kratki predstavitvi projekta je sledila prva didaktična metoda z naslovom “Nalepke”. To metodo izvajata dve osebi, vodja in pomočnik. Vodja na tablo napiše kratico LGBTH, pod vsako črko posebej potem udeleženci navedejo eno besedo, ki jo poznajo oziroma so jo slišali ob omembi te skupine. Ko se uporabijo vse besede vidimo kakšna je vidljivost LGBT skupnosti – najbolj vidni so geji in lezbijke. Namen prve delavnice je ozavestiti udeležence s stereotipi, s katerimi se soočajo člani LGBTIQ skupnosti.

Druga metoda se imenuje “Ej, a veš tisto o“. Tukaj vsi udeleženci izpolnijo vprašalnik o heteroseksualnosti. Namen te metode je ponovno pokazati koliko je stereotipov v družbi na temo LGBTIQ.

»Velikokrat se ne zavedamo, da imamo zelo veliko predsodkov!« Tadeja Pirih, LGBTIQ aktivistka

Predstavitvam metod je sledil pogovor s predstavnikom LGBTIQ skupnosti, ki je z udeleženci delil svoje izkušnje, kar je ena glavnih aktivnostih pri informiranju mladih o LGBTIQ skupnosti. Udeleženci treninga so lahko preko osebne izpovedi predstavnika LGBTIQ+ skupnosti dobili večji vpogled v izzive, s katerimi se v naši družbi srečujejo predstavniki LGBTIQ + skupnosti.

Udeleženci usposabljanja.

»Z navedenimi metodami sejemo vrednote, naloga vsakega posameznika pa je, da jih neguje.« Karmen Kukovič, vodja usposabljanja

Za konec je sledila evalvacija, kjer si je skupina med sabo izmenjali izkušnje in izpostavili uporabnost treninga, kjer so se seznanili s predsodki, stereotipi,… ki se pojavljajo pri LGBTIQ populaciji.

Naslednja izvedba delavnice bo marca 2018 na sedežu Mreže MaMa.

Udeleženka Nina: “Meni je projekt zelo kul. Sama tudi sodelujem pri uricah Medkulturnega dialoga, ker se mi zdi pomembno, da se pogovarja o teh stvareh. Od projekta pričakujem, da bom spoznala nekaj novega, da dobim neke nove metode, ki jih bom lahko uporabila pri svojem delu v družbi. Delavnica se mi je zdela super.”

Udeleženka Katja:Jaz sem sem prišla iz osebnih želja, da širim svoja znanja s področja mladinskega dela. Dobila sem veliko dodatnih informacij o tem, kako nekomu predstaviti določeno temo. Posebej super so bili vprašalniki. Moja pričakovanja od projekta so pridobiti nov pogled oziroma nove ideje kako predstaviti določeno temo nekomu. Delavnica mi je super, ambient je super, lokacija tudi, lahko vprašaš in poveš karkoli.”

Udeleženci treninga.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa