Ekipa Junakov zaposlovanja uspešno zaključila projekt Jamstvo na poti

Konec meseca julija se je zaključil projekt Jamstvo na poti, ki je potekal pod sloganom Junaki zaposlovanjaVrnimo si prihodnost in sta ga v  partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financirala pa ga Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion). Glavni namen projekta so bile promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade, s poudarkom na dostojnem delu, aktivni participaciji in aktivnemu državljanstvu mladih.

Zaključna konferenca projekta na Mladinstivalu.

Ekipa Junakov zaposlovanja je v letu in pol obiskala 12 različnih krajev po Sloveniji, kjer so mladi ambasadorji v lokalnem okolju pripravili dogodke, na katerih so svoje sovrstnike informirali o ukrepih Jamstva za mlade, dostojnem in prekarnem delu, novih oblikah zaposlovanja, podjetništvu in pravicah na delu. Poleg lokalnih dogodkov so sodelavci projekta za čim večji doseg mladih iz različnih okolij, o ukrepih Jamstva za mlade, mlade obveščali tudi preko drugih komunikacijskih kanalov (spletna stran Junaki zaposlovanja, facebook profil Junaki zaposlovanja ter twitter-ja).

48 mladih ambasadorjev, ki so se tekom 6 usposabljanj seznanili z izvedbo in organizacijo dogodkov ter pridobilo kompetence,  je pripravilo 12 lokalnih dogodkov v mladinskih centrih in k sodelovanju povabilo 70 različnih govorcev s področja zaposlovanja, gospodarstva, kmetijstva, kulture, umetnosti, turizma.

Projekt Junaki zaposlovanja nam je odprl možnosti spoznavanja, druženja in sodelovanja s številnimi aktivnimi mladimi. Ambasadorji in ambasadorke so se pripravljeni angažirati v iskanju odgovorov na vprašanje, zakaj je trg dela danes takšen kot je ter predvsem, kaj lahko kot posamezniki in v sodelovanju z drugimi naredimo, da se priložnosti, ki so nam na voljo, izboljšajo. Sodelavci na projektu se zavedamo, da nekatere informacije redko pridejo do mladih, predvsem tiste, ki se vežejo na pravice, ki jih iskalec zaposlitve ima pri zaposlovanju in na samem delovnem mestu, tako da sem zelo vesela, da so tudi to teme, ki smo jih odpirali skupaj z udeleženci in udeleženkami na dogodkih.” Zala Turšič,  Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in ena izmed vodij projekta.

Projektna ekipa je med izvajanjem projekta prišla do ugotovitev, da so mladi z zanimanjem sodelovali in se informirali o temah dostojnega in prekarnega dela, saj imajo največ možnosti, da se znajdejo v dolgih vrstah iskanja dela, kar pomeni manj pravic in omejeno socialno varnost. Prav zato je bil projekt Junaki zaposlovanja priložnost, da so se mladi brezposelni seznanili z možnostmi, ki jih imajo v okviru Jamstvo za mlade, prav tako pa so lahko pridobili pomembna znanja o dostojen delu, pomembnih institucijah in ukrepih, ki lahko izboljšajo njihove delovne pogoje. Obe temi sta za mlade izjemno pomembni tako v smislu avtonomnega, kot aktivnega prehoda na trg dela za mlade, zato je bil eden ključnih ciljev projekta, da se mladim zagotovi orodja, s katerimi bo njihov prehod na trg dela čim uspešnejši.

Dogodki v organizaciji mladih ambasadorjev

V letu 2016 in 2017 so mladi ambasadorji, ki jih je projektna ekipa poiskala skupaj z območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje, v svojem lokalnem okolju izvedli dvanajst dogodkov. Prostor za izvedbo dogodkov so našli v večinoma mladinskih centrih in na drugih lokacijah. Delo v lokalnem okolju se je izkazalo za uspešen način privabljanja lokalne mladine, saj so lokalni ambasadorji najbolje poznali kontekst svoje regije in odgovorili na potrebe svojega okolja. Enakovreden pristop, v katerem so mladi lokalni ambasadorji svojim sovrstnikom preko metode medvstniškega informiranja posredovali informacije, se je izkazal za zelo uspešnega, saj so bili udeleženci bolj dovzetni za informacije, mladi organizatorji pa so pridobili pomembne kompetence in znanje na področju organiziranja dogodkov, skupinskega dela, občutka odgovornosti in aktivne participacije.

Več o dogodkih si lahko preberete tudi v Poročilih o vrhuncih dogodkov v letu 2016 in 2017, ki so jih soustvarili mladi.

Lokalni dogodki:

Velenje, Mladinski center Velenje, 1.10.2016 – Mladi ukrepajo

Celje, Celjski mladinski center, 21.10.2016 – Junaki za Cele – Vrnite si prihodnost

Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, 8.11.2016 – Izkustvena igra – tepih jamranja

Krško, Mladinski center Krško, 8.2.2016 – Več znaš, več veljaš

Kranj, Kovačnica 15.12.2016 – Služba – kdo je ne bi?

Novo Mesto, Lokal Patriot, 16.12.2016 – Mladi smo za vse

Ljubljana, Mladinski center Ulca, 11.1.2017 – Pripni si ukrep

Ormož in Ptuj, Mladinski center Ormož – 13.1.2017 in 14.1.2017 – 50 odtenkov služb

Maribor, Mladinski kulturni center Maribor, 2.2.2017 – Ni statusa, je panika?

Ljutomer, Mladinski center Prlekije, 11.2.2017 – Služba – Sposobnost ali naključje?

Sežana, Mladinski center Podlaga, 7.4.2017 –  Poklici prihodnosti

Idrija, Mladinski center Idrija, 8.4.2017 – Varjenje za življenje

Ob zaključku projekta je je Mladinska mreža MaMa  skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v sklopu Mladinstivala pripravila tudi Zaključno konferenco, kjer so širši javnosti predstavili glavne ugotovitve in rezultate projekta. “Na zaključni delavnici smo predstavili naše lokalne dogodke in ambasadorje Jamstva za mlade s katerimi smo skupaj izvedli naše aktivnost in mlade informirali o ukrepih Jamstva za mlade ter o dostojnem delu. Ravno tako pa smo izvedli kreativno delavnico oblikovanja sloganov, katere namen je bil spodbuditi kritično miselnost o stanju na trgu dela.“ je o zaključni konferenci povedal eden od koordinatorjev projekta, Želimir Stanić.

Zaključna konferenca Junakov zaposlovanja- Vrnimo si prihodnost.

Junaki zaposlovanja na poti v prihodnost

 V letu 2017 so Junaki zaposlovanja mlade seznanili z ukrepi iz sheme Jamstva za mlade, ki mladim omogočajo pridobivanje delovnih izkušenj in s tem izboljšanje pogojev pri iskanju redne zaposlitve (Usposabljanje na delovnem mestu za mlade, Delovni preizkus, Lokalni programi neformalnega izobraževanja, Projektno učenje mlajših odraslih, Pridobivanje dodatnih znanj na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade v okviru projektov Evropskega socialnega sklada). Med novostmi med ukrepi trajnega zaposlovanja sta bila predstavljena ukrepa Trajno zaposlovanje mladih, ki ga je mogoče kombinirati z Delovnim preizkusom ter Pripravništvo za mlade iskalce prve zaposlitve. V mesecu juniju pa sta bila na novo objavljena še dva javna razpisa in sicer javni razpis “Prva zaposlitev- Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 ter javni razpis za zaposlovanje mladih brezposelnih za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ekipa Junakov zaključuje projekt v upanju, da bodo mladi okrepljeni z informacijami, znanji ter dodatnimi izkušnjami ter s poznavanjem svojih pravic in možnosti na trgu dela poskrbeli, da bo prihodnost res pripadala njim. Aktualni ukrepi Jamstva za mlade so še naprej dostopni na spletni strani Zavoda za zaposlovanje in na stani Junakov zaposlovanja, prav tako pa bomo Junaki zaposlovanja mlade še naprej aktivno obveščali o novih prihajajočih ukrepih in pomembnih informacijah na področju zaposlovanja mladih, preko spletnega facebook profila Junaki zaposlovanja.

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske Mreže MaMa in ena od vodij projekta Junaki zaposlovanja je ob zaključku projekta povedala: “Tudi sami smo bili nekoč Junaki, ki smo si morali poiskati delo in se zaposliti, zato je danes naša naloga, da mladim omogočimo pogoje, da si vrnejo prihodnost. Tekom projekta, s katerim smo izredno zadovoljni,  smo se imeli priložnost srečati s številnimi aktivnimi mladimi, ki si na področju zaposlovanja in dela želijo novih ukrepov, sedaj pa je odgovornost tudi na strani delodajalcev in pristojnih organov, da pomagajo mladim na poti k uresničitvi njihovih sanj!”

Za dodatne informacije o projektu se lahko obrnete na maja.hostnik@mreza-mama.si ali pokličite na številko  030 618 628.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa