Enter! Teden mladih

Konferenca Enter! Teden mladih poteka v okviru projekta Sveta Evrope, Enter!, in je namenjena deljenju izkušenj mladih pri dostopu do (socialnih) pravic in o vplivu Sveta Evrope na njihovo vsakdanje življenje. Letos bo potekala med 7. in 12. julijem 2019, v Evropskem mladinskem centru (European Youth Centre) v francoskem mestu Strasbourg.

Projekt Enter! je odgovor Sveta Evrope na prepoznavanje nasilja, izključenosti in diskriminacije mladih v Evropi, zlasti v ogroženih in prikrajšanih okoljih. Leta 2015 je Odbor ministrov sprejel instrument Enter! Priporočila, s katerim pozivajo članice Sveta Evrope k implementaciji trajnostnih javnih politik, ki upoštevajo specifične potrebe mladih iz prikrajšanih okolij. Cilj teh politik je preprečevanje in izkoreninjenje revščine, diskriminacije, nasilja in izključenosti, s katerimi se pogosto soočajo mladi.

Teden mladih bo združil okoli 200 mladih, 50 mladinskih delavcev in predstavnikov mladinskih organizacij, s ciljem spodbujanja dostopa mladih do njihovih pravic in izgradnjo Evrope, ki temelji na pravicah, demokraciji in vključevanju. Ustvarili bodo forum za sodelovanje in izmenjavo izkušenj med udeleženci iz vseh držav članic.

Glavni namen Enter! Tedna mladih je združiti mlade in mladinske delavce, da delijo izkušnje in mnenje o procesu in napredku implementacije Enter! Priporočil ter njihovem vplivu na dostop do pravic mladih iz prikrajšanih okolij. Izkušnje mladih bodo upoštevane na nacionalnem in evropskem nivoju s ciljem izboljšanja in nadgradnje priporočil.

Prijava

Udeleženci se morajo prijaviti v skupinah (nacionalnih ali lokalnih), vsako skupino pa mora spremljati mladinski delavec ali delavka. Predvideno je, da so udeleženci, tako mladi kot mladinski delavci, aktivni v projektih ali okoljih, povezanih s Svetom Evrope in Enter! Priporočili.

Organizacije, mreže organizacij ali skupine, ki so zainteresirane za sodelovanje, se morajo prijaviti v skupini. To naj sestavljata najmanj 2 in največ 10 mladih oseb, ki jih spremljajo mladinski delavci. Skupine naj bodo uravnotežene tudi z vidika spolne zastopanosti.

Prijavite se lahko najkasneje do petka, 17. maja 2019 preko spletne prijavnice TUKAJ.

Več o Tednu mladih, pogojih prijave in programu si lahko preberete v POZIVU UDELEŽENCEM.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa