Erasmus+ dosegel rekordne številke

Program mobilnosti Erasmus+ gotovo poznamo vsi, ki smo na kakršenkoli način povezani z mladimi. Po navedbah letnega poročila o programu Erasmus+, ki ga je izdala Evropska komisija, je program ponovno dosegel rekordne številke. Letno poročilo za leto 2017 namreč kaže, da je udeležencev več kot kadarkoli prej, število podprtih projektov raste, sam program pa postaja vse bolj vključujoč in mednaroden.

Leta 2017 je EU v program vložila rekordnih 2,6 milijarde evrov, kar je 13 % več kot leta 2016. S tem so se mladim ponudile številne nove priložnosti krepitve kompetenc in pridobivanja neformalnih znanj. Poročilo kaže, da je v okviru Erasmusa v 2017 študiralo, se usposabljalo ali prostovoljno delalo skoraj 800 000 ljudi, kar je 10% več kot leta 2016. V 22 400 projektih je sodelovalo 84 700 organizacij.

V akademskem letu 2016/2017 je del študijskih obveznosti v tujini opravilo več kot 400 000 študentov in zaposlenih na univerzah.  Poročilo pa je znova dokazalo, da Erasmus+ ni namenjen le študijskim izmenjavam, temveč tudi dijakinjam in dijakom ter osebju v poklicnem usposabljanju (160 000), mladim in mladinskim delavcem (158 000) ter osebju v izobraževanju odraslih (6 400).

Erasmus+ postaja tudi dostopnejši tistim, ki z njim lahko največ pridobijo, saj zagotavlja več priložnosti in dodatna sredstva za udeležence iz prikrajšanih socialno-ekonomskih okolij. Leta 2017 se je visokošolske mobilnosti udeležilo skoraj 21 000 prikrajšanih študentov in osebja.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je leta 2017 program Erasmus+ s 14,34 milijona evrov podprl 289 projektov mobilnosti, v katerih je sodelovalo 8 524 ljudi. V študijskem letu 2016/2017 je del študijskih obveznosti ali usposabljanj v tujini opravilo 1 958 mladih, v Sloveniji pa se je izobraževalo ali usposabljalo 2 684 mladih iz tujine. Nemčija, Španija in Avstrija so tri najbolj priljubljene destinacije za slovenske udeležence v programu.

Veseli nas, da je tudi Mreža MaMa že več let zapored del Erasmus+ programa in lahko na ta način številnim mladim, ki jih vključujemo v naše projekte, zlasti pa tistim iz prikrajšanih okolij, zagotovimo pridobivanje dragocenih izkušenj in neformalnih znanj, ki za mlade na prehodu v odraslost postajajo vse pomembnejša.

Več o poročilu si lahko preberete na povezavi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa