EU and Youth (EUYOU)

Mreža MaMa je z novembrom 2019 kot vodilni partner pričela z izvajanjem projekta EU and Youth (EUYOU). Gre za pilotni nacionalni projekt, so-financiran s strani Evropske komisije v sklopu programa Rights, Equality and Citizenship (REC), ki bo trajal 17 mesecev, od 1.11.2019 do 31.3.2021.

Namen projekta je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti. Glavna ciljna skupina so državljani EU, ki začasno prebivajo v državi EU, ki ni njihova matična država, poseben poudarek pri ciljni skupini pa je na mladih. Glavni cilj projekta je izpeljati komunikacijsko kampanjo, izobraževanja in ozaveščanje ciljnih skupin, na terenu v lokalnih skupnostih in na spletu.

Mreža MaMa bo skrbela za nemoten potek projekta, koordinacijo partnerjev in dosledno izvajanje strategije ter akcijskega načrta. Mreža MaMa bo ravno tako komunicirala z mediji in ciljno javnostjo (t.j. nevladnimi organizacijami) v Sloveniji in v državah članicah EU. Projekt EUYOU je bil načrtovan in pripravljen skupaj z Inštitutom za politični management – IPM, ki bo projektu dajal glavno vsebinsko in akademsko podporo pri izvedbi aktivnosti (treningov, lokalnih dogodkov in analiz).

Tretji uradni partner projekta EUYOU so M Komunikacije, ki bodo poskrbeli, da bo projektu zagotovljena vidnost in prisotnost, tako na spletu kot tudi na socialnih omrežjih. Pripravili bodo celostno grafično podobo projekta, ki jo bomo uporabljali za komunikacijo s ciljnimi javnostmi.

Za načrtovanje, izobraževanja in izvedbo samih lokalnih dogodkov pa smo k sodelovanju povabili 10 mladinskih centrov, članic Mreže MaMa in sicer:  Zavod BOBCenter mladih KoperKMKC KompleksMladinski center BITCeljski mladinski centerMladinski center Dravinjske dolineMladinski center KrškoMIKK Murska SobotaZavod O Škofja LokaMladinski center Trbovlje.

V mesecu novembru je najprej predviden uvodni spoznavni sestanek vseh partnerjev, kjer bomo načrtovali prihajajoče aktivnosti v 17 mesečnem obdobju trajanja projekta in predstavili skupni protokol/strategijo o sodelovanju vseh partnerjev.

Za izvedbo dogodkov v mladinskih centrih bo v sklopu projekta meseca aprila 2020 organiziran delovni vikend za trenerje oziroma mladinske delavce, ki bodo vodili izvedbo dogodkov v mladinskih centrih, s podporo prijavitelja in partnerjev projekta  EUYOU.

V sklopu komunikacijske kampanje in izvedbe projekta bo bodo potekale naslednje aktivnosti:

  1. 40 dogodkov v 10 mladinskih centrih, podprtih z digitalno in terensko promocijo;
  2. Vzpostavitev digitalnega svetovalnega središča, ki bo delovalo preko spletne strani projekta;
  3. Izvedba kampanje za promocijo pravic EU državljanov in ozaveščanje ciljnih skupin  preko družbenih omrežij Facebook, Instagram in Twitter.

Mreža MaMa je kot vodilni partner projekta  zadolžen za kontaktiranje oz. diseminacijo rezultatov v  nevladne organizacije iz drugih držav EU in njihovo povezavo v neformalno mrežo zainteresiranih organizacij, ki bi pilotni projekt EUYOU izvedli tudi v svoji državi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa