#EUdialogues: DIALOG Z EVROPSKO KOMISARKO ZA PROMET VIOLETO BULC

Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v petek, 8. maja, ob 17. uri v Kinu Šiška, organiziramo strateški dialog z evropsko komisarko, mag. Violeto Bulc.Tovrstne dialoge Evropska komisija prireja po vsej Evropski uniji. Dialog, ki ga organiziramo v Sloveniji, bo hkrati osrednji dogodek Evropskega tedna mladih, ki bo v Sloveniji potekal med 4. in 10. majem 2015, in je namenjen razpravi o prihodnosti mladih in njihovemu položaju v družbi.Rezultate in predloge Dialoga bomo uporabili kot del procesa strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci, pri čemer gre za inštrument, s katerim se mladi aktivno vključujejo v dialog z odločevalci na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Ker gre za vseevropski dialog med evropskimi komisarji in državljani, bodo na dogodku sodelovali tudi udeleženci iz sosednje Italije, Hrvaške in Avstrije.

Pomembno vlogo na dogodku bodo imeli mladi. Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mladih je odkrivanje potencialov mladih in njihovo sodelovanje pri oblikovanju naše prihodnosti. Namen dogodka je, da mladim ponudimo priložnost, da evropski komisarki predstavijo svoje videnje o skupni prihodnosti ali zastavijo vprašanjao tematikah, ki so pomembne za našo prihodnost. Zainteresirani mladi se bodo imeli možnost pripraviti na Dialog s komisarko že 5. maja, saj za mlade aktivne državljane organiziramo interaktivno delavnico o oblikovanju predlogov, katere bodo predstavili komisarki na Dialogu. Zaradi časovne omejitve smo opredelili osrednje tematike, ki so uvrščene tudi med prioritete Evropske komisije.

Razprava bo tekla o tem, kako zagotoviti:

zaposlovanje mladih, rast in delovna mesta (nove naložbe, gospodarska rast, zeleno gospodarstvo, uresničevanje kreativnih idej in spodbujanje inovativnosti),
– trajnostno mobilnost (problempreobremenjenosti cestnega in zračnega prometa),
– in prihodnost EU (enak dostop do koriščenja pravic in aktivno vključevanje v družbo skozi programe    in politike EU, ovire pri čezmejni mobilnosti, poklici, veščine in storitve prihodnosti v EU).

Izjava Mreže MaMa: Ob Evropskem tednu mladih si na Dialogu želimo opozoriti, da se zavedamo vse večjega nesorazmerja med neaktivno in aktivno populacijo in mlade spodbuditi k soodločanju in oblikovanju družbe in življenja v njej, saj bomo v nasprotnem primeru poglobili nastalo situacijo in število delovno neaktivnih se bo še povečalo.

Dogodek bomo pričeli ob 17. uri, vendar vas prosimo, da zaradineposrednega televizijskega prenosa dogodka, prihod v Kino Šiška načrtujete ob 16.30 uri ali prej, saj bodo za ogrevanje pred dogodkom poskrbele mladinske organizacije. Prav tako bo po dogodku poskrbljeno za druženje, saj bo nastopila glasbena skupina Koala Voice.

Prosimo vas za čimprejšnjo registracijo. Za dodatna vprašanja in pojasnila: dialog@mreza-mama.siali 041 804 069 (Maja Hostnik, Mreža MaMa). V naprej nam lahko posredujete tudi vaša vprašanja za komisarko.

Vabimo vas tudi k aktivnemu sodelovanju na družbenih omrežjih z uporabo hashtaga #EUdialogues.

V Evropskem tednu mladih Mreža MaMa pričenja tudi s projektom Evropske prostovoljne službe

Mladinska mreža MaMa 4. maja začenja s skupinskim evropskim prostovoljskim projektom There’s a world outside you window, kjer bo 12 mladih iz 6ih različnih držav (Estonije, Italije, Hrvaške, Portugalske, Cipra in Finske) v 2 mesecih obkrožilo celotno Slovenijo. Projekt začenjamo v začetku maja, v času, ko bo v Sloveniji potekal Evropski teden mladih. Namen skupinskega EVS projekta je slovenski mladini predstaviti možnosti mobilnosti, ki jih ponuja Evropska unija, hkrati pa mlade in širšo javnost ozaveščati o mladinskem delu in mladinskih strukturah v Sloveniji. Obiskali bomo 20 mladinskih centrov, spali v 10ih mladinskih hostlih in se srečali s 600 dijaki iz 10ih srednjih šolah. Celotna skupina bo skrbela tudi za poročanje o dogajanju preko Facebooka, Twitterja, Instagrama in bloga. Posneli bodo 3 promocijske filmčke o mednarodni mobilnosti, evropski prostovoljni službi in mladinskem delu. Za več informacij spremljajte spletno stran in FB profil Mreže MaMa.

Ozadje Evropskega tedna mladih:

Od 27. aprila do 10. maja bo po vsej Evropi potekal že 7. evropski teden mladih, katerega namen je postaviti mlade visoko na politično agendo in v središče pozornosti tako na evropski ravni kot tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. Osrednja tema letošnjega evropskega tedna mladih je spodbujanje mladih k aktivnemu vključevanju tako v civilno družbo kot tudi na trg dela, ozaveščanje mladih o pomembnosti aktivnega sodelovanja v družbi, izkoriščanja priložnosti za izražanje svojih stališč ter pridobivanja znanj in spretnosti tudi izven okvirov formalnega izobraževanja. Obenem je to priložnost za premislek o položaju mladih v Sloveniji. Kje so ključni izzivi, s katerimi se srečujejo mladi pri nas? Kako uspešni so ukrepi mladinske politike ter kakšna je zavezanost ministrstev za ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih?

MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+, področje Mladina, kot koordinator Evropskega tedna mladih ob tej priložnosti opozarja na pomen neformalnega učenja v okviru mednarodnih projektov Erasmus+: Mladi v akciji, še posebej za ranljive skupine mladih, ki lahko s sodelovanjem v tovrstnih projektih pridobijo dragocene mednarodne izkušnje, izboljšajo svoje kompetence, samopodobo in s tem med drugim povečajo svoje možnosti za zaposlitev, najdejo motivacijo za nadaljnji razvoj ali se na kakšen drug način aktivneje vključijo v družbo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa