Eurodesk je razširil mrežo regionalnih partnerjev

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in – seveda – njihovimi vprašanji.

V letu 2015 je Eurodesk Slovenija razširil mrežo regionalnih partnerjev, izbrali so osem organizacij, ki delujejo na področju informiranja mladih, med njimi kar nekaj članic Mladinske mreže Mama. Vloga regionalnih partnerjev je v prvi vrsti mladim posredovati informacije o priložnostih za mobilnost mladih v Evropi in informacije o evropski mladinski politiki ter s tem spodbujati participacijo mladih.

S sodelovanjem v aktivnostih mreže regionalni partnerji:

pripomorejo k izboljšanju kakovosti informiranja v svojih okoljih;
krepijo svoje kompetence, izmenjujejo izkušnje, ideje in dobre prakse in snujejo skupne projekte z udeležbo na nacionalnih in mednarodnih srečanjih, usposabljanjih in seminarjih;
sodelujejo z drugimi akterji na področju informiranja na nacionalni in mednarodni ravni;
pridobijo dostop do intraneta, preko katerega lahko komunicirajo z vsemi Eurodesk partnerji po vsej Evropi.

Seznam Eurodesk regionalnih partnerjev:

SAVINJSKA: Celjski mladinski center
OBALNO-KRAŠKA: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
ZASAVSKA: Mladinski center Zagorje ob Savi
OSREDNJESLOVENSKA: Center za mlade Domžale
PODRAVSKA: Infopeka Maribor
OSREDNJESLOVENSKA: L’mit – Ljubljanska mreža infotočk za mlade
GORENJSKA: Zavod Tri
POMURJE: Društvo mlada Prlekija

Spoznajte regionalne Eurodesk partnerje, njihove organizacije, aktivnosti in delovanje!
ED informator: Regionalni Eurodesk partnerii se predstavijo

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa