Europe Goes Local: Mladi in participativni proračun v Kopru

V okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi NA MOVIT, so občine na tokratnem obisku v drugi občini spoznale dobro prakso MO Koper in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, v sklopu katerega deluje mladinski center – Center mladih Koper.  Srečanje je sicer potekalo na daljavo, a je Mojca Vojska, direktorica ZMKT, slikovito predstavila delovanja Centra za mlade Koper in za njih pomemben del vključevanja mladih v občinske razpise v Mestni občini Koper v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem skozi participativni proračun. Mojca vojska, je izpostavila, da je pri participativnem proračunu najbolj pomembno to, da mladim zaupajo in jih poslušajo, saj sami najbolj vedo kaj hočejo.

Mladinski delavci, katerih na področju mladine v Centru mladih deluje pet, pa so mladim v podporo pri izvajanju predlaganih aktivnosti skozi participativni proračun, odgovornost izvedbe pa je na strani mladih. Posebnost razpisa, ki ga vsako leto objavijo in zanj namenijo 20.000 EUR je, da mladi prijavijo projekt oziroma aktivnost in da jim ni potrebno zalagati denarja za aktivnosti. Vključeni mladi pa se priučijo načrtovanja in izvajanja projekta ter finančnega vodenja. Za boljše razumevanje razpisa in pomena soudeležbe mladih pri participatornem proračunu znotraj mladinskega centra pa je pomembno, da se mladi udeležijo informativnega dneva in se seznanijo z razpisnimi pogoji ter celotnim razpisom. Udeležba na informativni delavnici je pogoj za pristop k prijavi aktivnosti.

Na vprašanje, kako mlade privabljajo in katere prakse bi najbolj izpostavili pa je Mojca Vojska izpostavila, da obveščajo o razpisu na družbenih omrežjih in po srednjih šolah, a izkušnje kažejo, da je najpomembnejša komunikacija od ust do ust. Tudi lansko leto so v začetku epidemije covid-19 mladi zavzeli mladinski center in v okviru participatornega proračuna vizualno z grafiti preuredili Center mladih Koper. V Centru mladih Koper so zabeležili, da so mladi za notranjo ureditev z grafiti prispevali 8000 prostovoljskih ur.

Skozi program participatornega proračuna v MO Koper v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper nastajajo lepe zgodbe, skozi katere mladi pridobivajo izkušnje za naprej, se učijo na primerih dobre prakse in ustvarjajo priložnosti za zase in za svoje sovrstnike. Eden izmed trajnostnih projektov je tudi ureditev skate parka, ob katerem sedaj mladi redno organizirajo festivale in tekmovanja.

Še več je takšnih zgodb v sklopu za mlade, ki smo jih spoznali skozi delitev dobrih praks mladinskih centrov v občinah. Udeležene občine so izpostavile, da je projekt Europe goes local in obiski občin ter delavnice za priprave strategij za mlade pripomogel k napredku v občini na področju mladine. Napredek skozi projekt sta izpostavila predstavnika občine Ribnica in Miren-Kostanjevica, ki sta za vključenostjo v projekt že naredila prve korake na področju vključevanja mladih v lokalno skupnost.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa