Evalvacijski dogodek projekta strukturirani dialog: ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

V okviru projekta Strukturirani dialog ZA DRUŽBENE SPREMEMBE smo v letu 2016 skupaj z vami izvedli precej aktivnosti, ki so ponudile priložnosti mladim za opolnomočenje. Kako uspešni smo bili pri našem delovanju bomo predstavili na enodnevnem evalvacijskem dogodku projekta Strukturirani dialog ZA DRUŽBENE SPREMEMBE, ki bo odlična priložnost za predstavitev rezultatov projekta in opredelitev nadaljnjih korakov, zato prav lepo vabljeni vsi, ki ste nam pomagali ustvarjati projekt in nam s tem dokazali, da se želite aktivno udejstvovati v družbi.

Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 45 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju mladinskega dela, zagovarjanju interesov mladinskih centrov in mladih ter izvajanju strukturiranega dialoga, ki ga že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije. Projekt strukturiranega dialoga je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji.

Na Nacionalni konferenci, 16.11.2016, smo organizirali dialog med mladimi in predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem, kjer je bilo predstavljenih kar precej vprašanj in predlogov ukrepov s področja

podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest,

zaposlovanja mladih ter

– spodbujanja aktivne vključenosti mladih v raznoliko, a povezano Evropo.

Udeležba na evalvacijskem dogodku je namenjena vsem mladinskim delavcem in mladim, ki bi želeli preveriti učinke projekta, ovrednotiti stanje glede sprejetih ukrepov ali se vključiti v “monitoring” skupino za spremljanje zabeleženih ukrepov.

Dogodek je priložnost, da vam pokažemo kaj lahko pričakujete v prihodnosti od odločevalcev na področju delovanja mladih obenem pa vam dajemo možnost, da tudi sami aktivno pristopite k nadzoru predlaganih ukrepov.

Vljudno vabljeni!

Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar vas prosimo, da do torka, 17.1.2017 izpolnete elektronsko prijavo in s tem potrdite udeležbo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa