Evalvacijsko srečanje partnerjev v sklopu projekta »Boost your possibilities

Med 7. in 10. decembrom 2015 se je v Kuusamu na severovzhodu Finske odvijalo tretje srečanje partnerskih organizacij, ki v okviru programa Erasmus+ sodelujejo v dvoletnem projektu z naslovom »Boost your possibilities- Youth centres for youth mobility and intercultural learning«.

V omenjenem projektu, ki ga koordinira finska mreža mladinskih centrov, sodelujejo tudi mreža mladinskih centrov iz Estonije in Mreža MaMa. Poleg slednje v strateškem partnerstvu, ki se izvaja med februarjem 2015 in februarjem 2017, sodelujejo še Mladinski center Dravinjske doline, MCC- Celjski mladinski center, Mladinski center Zagorje ob Savi in Univerza v Mariboru. Ta v projektu nastopa kot raziskovalni partner, ki v sodelovanju s finskimi in estonskimi raziskovalci opravlja raziskavo na področju mednarodnega mladinskega dela.

Vmesnega evalvacijskega srečanja se je v tamkajšnjem mladinskem centru (Youth center Oivanki) iz Slovenije udeležilo pet predstavnic posameznih slovenskih partnerskih organizacij.

V sklopu projekta je bilo do zdaj izvedenih ogromno aktivnosti, katerih namen je bil promocija mednarodnega mladinskega dela na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v vseh treh partnerskih državah. Najbolj odmevni so bili t.i. »job shadowings«, ki se jih je udeležilo večje število mladinskih delavcev iz Estonije, Slovenije in s Finske. Med vsemi sodelujočimi partnerskimi organizacijami so bile tako izvedene nekajdnevne aktivnosti, katerih glavni namen je bil učenje v okolju tuje partnerske organizacije, deljenje dobrih praks, prenos znanj na področju (mednarodnega) mladinskega dela itd.

Na srečanju so se porodile tudi nekatere ideje za naslednje korake, s katerimi bi lahko na vseh ravneh še bolj okrepili mednarodno mladinsko delo in tako pripomogli k njegovemu nadaljnemu razvoju.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa