Evropa potrebuje glas mladih

V četrtek, 13. septembra 2018, je na Gospodarskem razstavišču potekala mladinska konferenca MLADIMO PRIHODNOST. V dopoldanskem delu konference so predstavili rezultate mladinskih projektov in 10 inovacij na področju mladinskega dela, popoldanski sklop pa je bil posvečen gostom konference ter »Dialogu z državljani«, v katerem so mladi z evropskim komisarjem za področje izobraževanja, kulture, mladine in športa Tiborjem Navracsicsem razpravljali o položaju in prihodnosti mladih v Evropski uniji.

»Dialogi z državljani« so projekt Evropske komisije, kjer se državljani srečajo in pogovorijo s komisarji, jim zastavijo vprašanja ter podajo svoje predloge in mnenja. Evropski komisar Tibor Navracsics je povedal, da je Evropska komisija za naslednji sedemletni finančni okvir EU pripravila program in kakovostne načrte za podporo mladim, med njimi tudi podvojitev financiranja programa Erasmus+ in v okviru tega mladinskih organizacij. Izpostavil je tudi enega izmed večjih izzivov, to je hitro spreminjajoče se okolje, ki nenehno spreminja razmere na trgu dela za mlade. Kot primer je izpostavil digitalno revolucijo, ki je popolnoma spremenila način dela in zato terja temeljito prenovo izobraževalnih sistemov. Poudaril je, da univerze niso le tovarne znanja, temveč motorji razvoja, zato se morajo povezovati z gospodarstvom in okoljem. Mnogo dobrih praks po Evropi obstaja in k temu EU poziva vse države članice.  Poudaril je tudi pomen študija in praks v tujini v okviru programa Erasmus+, saj to možnosti za zaposlitev mladih poveča tudi za 30 odstotkov. V tujini lahko pridobimo izkušnje in kompetence, ki jih delodajalci iščejo, predvsem zmožnost prilagodljivosti na drugačno okolje in jezik, spoznavanje novih kultur in samostojnost.

Z neposrednimi vprašanji ter preko interaktivne mobilne aplikacije so se v razpravo intenzivno vključili tudi mladi in glasovali ter predlagali rešitve, ki jih je nato komentiral evropski komisar. Na vprašanje, kako prepričati odločevalce, da se odločijo za financiranje mladinskih projektov, je Navracsics mnenja, da ciljamo na napačne ljudi. »Nagovoriti je potrebno predsednika vlade in finančnega ministra, to je ključno,« poudari, »saj oni razpolagajo s finančnimi sredstvi

»Mladi se morajo zavzemati za svoje pravice in se boriti za tisto, za kar mislijo, da je zanje res potrebno,« je zaključil Navracsics. Ob številnih vprašanjih o glasu mladih v političnem odločanju in vzponu nacionalizma je mlade pozval, da se udeležijo evropskih volitev prihodnje leto. “Evropa potrebuje glas mladih. Bodite aktivni.” Mladi so imeli pred koncem možnost opisati svojo idealno prihodnost Evrope, kjer so prevladale besede kot so enotnost, skupnost, solidarnost, strpnost in stabilnost.

Za uvod v konferenco pa sta udeležence nagovorila predstavnika države, direktor Urada RS za mladino, Rok Primožič, ki je izpostavil pomembnost kontinuiranega dela mladih in mag. Jurij Snoj, direktor direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je izpostavil pomembnost neformalnih delovnih izkušenj in kompetenc.

»Današnja konferenca je pokazala na to, da so mladi pomembni tudi na ravni Evropske unije, saj so ravno mladi tisti, ki so najbolj zavezani k skupnim idealom in zelo si želim, da bomo mlade uspeli skupaj spodbuditi k temu, da bodo bolj aktivni in da bodo sodelovali v različnih političnih procesih.« Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino

Organizatorji konference so obema predali tudi skupni politični dokument organizacij, ki naslavlja ključna področja, ki zadevajo mlade, to so mladinsko delo in neformalno izobraževanje, mladinski sektor, zaposlovanje mladih in dostojno delo ter aktivno državljanstvo mladih. Za vsako področje so pripravili tudi konkretna priporočila za novo vlado, kje in kako začeti z reševanjem  problematike na omenjenih področjih.

Prav tako je v dopoldanskem delu konference deset mladinskih organizacij (Sindikat Mladi plus, Zavod Ypsilon, IRDO, Socialna akademija, Zavod Nefiks, Zavod mladinska mreža MaMa, Mladinski ceh, Taborniki, Skavti, in združenje EPEKA) predstavilo konkretne učinke njihovih projektov na mlade. Z izvedenimi projekti so organizacije vključile 2795 mladih, omogočile 479 zaposlitev in izvedle 2014 različnih dogodkov. Vse to s ciljem povečanja zaposljivosti in kompetentnosti mladih posameznikov.

V nadaljevanju so sočasno potekale 3 delavnice. USPOSOBI SE, kjer so predavatelji predstavili programe usposabljanja in priročnike za zaposlitev, ki so nastali v okviru projektov, na delavnici APLICIRAJ SE je potekalo spletno usposabljanje in informiranje za zaposlitev, na delavnici MREŽI SE pa so udeleženci lahko spoznali inovativne metode, kako do zaposlitve.

Udeležence so nato nagovorili in predstavili lastne izkušnje pri delu z mladimi tudi predstavnica Zavoda Ypsilon Jerneja Šegatin, ki je prisotnim zaupala kako se je odločila za delo v mladinski organizaciji, župan Ajdovščine Tadej Beočanin, ki je izpostavil odgovornost županov pri vlaganju v ljudi, predvsem v mlade in v mladinsko politiko in Tita Destovnik iz socialnega podjetja Gostilna dela, ki se poudarila pomembnost pomoči mladim, ki so odrinjeni na rob družbe. Prisotne je nagovoril tudi mednarodni gost Regis Pradal, avtor mednarodne kampanje za ustvarjanje bolj transparentnega trga dela za mlade Transparency at Work, ki je izpostavil, da je za mlade ključno nenehno pridobivanje izkušenj in kompetenc, saj bodo le tako postali lažje in hitreje zaposljivi.

»Mislim, da je trenutno edina rešitev, da se da več možnosti, več programov za mlade zato, da bodo na dolgi rok bolj vključeni in manj izključeni iz socialnega in družbenega okolja.« Tita Destovnik, direktorica socialnega podjetja Gostilna dela

Konferenca in zaključno dejanje mladih sta pokazala, da je vloga mladih v družbi izrednega pomena za njen razvoj. To potrjuje tudi udeležba evropskega komisarja, ki je obiskal Slovenijo izključno zaradi konference MLADIMO PRIHODNOST in s tem dal tudi jasen signal, da morajo tisti, ki odločajo o prihodnosti mladih, le-te poslušati, jih slišati ter vključiti v procese oblikovanja in izvajanja mladinskih politik na vseh ravneh, lokalni, nacionalni in evropski ravni.

»Ključno pri mladih je, da so veliko bolj osredotočeni na prihodnost in se tako bolj zavedajo preoblikovanja družbe. Ravno zato so bolj kreativni pri oblikovanju novih izdelkov, storitev ali ustvarjanju socialnih podjetij, posledica česar je ustvarjanje inovacij in pozitivnih učinkov. Mladinsko delo je opolnomočenje. Želimo opolnomočiti posameznike in skupnost kot tako, npr. nevladne organizacije, socialna podjetja, ki se med seboj povezujejo pri oblikovanju nečesa novega. Menim, da mora mladinski delavec delati na tem, kako vzbuditi občutek samozavesti pri mladih, saj le ti lahko počnejo marsikaj tudi, če nimajo izkušenj ampak samo idejo, prav tako pa mora spodbujati tudi njihovo kreativnost.« Regis Pradal, avtor mednarodne kampanje za ustvarjanje bolj transparentnega trga dela za mlade Transparency at Work

Foto: Tilyen Mucik

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa