Evropska mladinska konferenca na Finskem

Predsedovanje Svetu EU je prevzela Finska in tako se je med 1. in 3. julijem v Helsinkih znotraj sedmega cikla mladinskega dialoga odvila druga Evropska mladinska konferenca. Da so mladi ena od prioritet, so Finci pokazali tako, da so konferenco organizirali že prvi dan predsedovanja. Zbralo se je več kot 150 delegatov, mladih in predstavnikov uradov za mlade, iz celotne Evropske unije. Slovensko delegacijo smo prestavljali predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Urada Republike Slovenije za mladino in Mreže MaMa. Razpravljali smo o kakovostnem mladinskem delu in podrobneje razdelali EU cilj za mlade #8.

Tema konference je bilo mladinsko delo, skozi prizmo Kvalitetnega učenja. Na mladinsko delo in njegov razvoj smo se osredotočali z vidika trajnosti, večkulturnosti, digitalizacije, prihodnosti dela in zaposljivosti ter dostopnosti. V treh dneh so se zvrstile praktične delavnice, okrogle mize in ogled primerov dobrih praks. Izpostaviti velja slednje, saj je bila to odlična priložnost za obisk različnih organizacij, ki na inovativne načine izvajajo mladinsko delo.

Mreža MaMa se je pridružila delovni skupini “Podpora mladim pri njihovem okoljskem aktivizmu in v dialogu z nosilci odločanja o okoljskih vprašanjih” in spoznali smo mlade agente sprememb. Changemaker je mreža mladih in mladih odraslih, ki delajo za globalno pravičnost. Prostovoljstvo in sodelovanje mladih sta v središču njihove pozornosti. Dejavnosti izhajajo od mladih in se izvajajo na lastno pobudo. Cilj changemakerjev je spodbujati globalno pravičnost, mreža pa ponuja konkretna sredstva za to.

Da bi mladinski delavci v polnosti izpolnjevali svoje poslanstvo, potrebujemo sistem, ki pomaga pri rasti, tako mladih kot stroke in poklica. Rast je proces in kot taka zahteva čas, nego in skrb. Gledajoč večjo sliko je mladinsko delo umetnost, obrt in znanost. Odvisno od perspektive in določene lokalne realnosti. Sodobni svet postavlja mladim in sektorju zahtevne izzive. Nanje je treba odgovoriti celovito in sistemsko. Poklic mladinskih delavcev je treba prepoznati in priznati. Pravno, socialno, individualno in politično. Seveda obstajajo predpogoji. Za priznanje mladinskega dela in poklica po vsej Evropi, moramo odgovoriti na naslednja vprašanja: kdo so mladinski delavci, kako so kvalificirani in ali so jim na voljo zaposlitvene možnosti oz. poklicne poti?

Pomen izobraževanja

Za kakovostno mladinsko delo potrebujemo usposobljene mladinske delavce. Potrebe posameznikov so različne, zato je ključnega pomena združevanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Tako prostovoljni kot poklicni mladinski delavci bi morali imeti kompetence, ki ustrezajo potrebam, željam, izzivom in realnosti mladih. Osredotočiti se moramo na povečanje udeležbe in družbene vključenosti mladih z manj priložnostmi.

Odzivnost

Mladinsko delo se mora hitro odzivati na aktualne izzive. Čeprav je včasih težko slediti potrebam in vprašanjem, s katerimi se soočajo mladi, moramo imeti orodja za predvidevanje in hitro sprejemanje novih razmer. Če so na primer podnebne spremembe pereča tema, moramo mladinski delavci vedeti kako jo prepoznati, olajšati razpravo in prenesti stališča mladih do oblikovalcev politik.

Stojimo združeni

Namen mladinskega dela je ustvariti prostor za zdrav in kakovosten razvoj mladih. Pomembno je upoštevati različna ozadja in zgodbe mladih ter razlike vključiti v te prostore. Da bi to lahko storili, moramo razmisliti o lastnih privilegijih. Imamo močen ZAKAJ, prav tako je jasen KAJ – čas je za razpravo o KAKO?

Konferenca se je tudi tokrat zaključila s pogovorom z odločevalci. Panelisti so bili Tibor Navracsics, komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, Antje Rothemund, vodja oddelka za mlade znotraj Sveta Evrope, Annika Saarikko, finska ministrica za znanost in kulturo ter Carina Autengruber, predsednica Evropskega mladinskega foruma.

Naslednja Evropska konferenca mladih bo potekala marca 2020 v Zagrebu, saj predsedovanje Svetu EU, januarja 2020 prevzame Hrvaška. Z drugo polovico leta 2020 pa se bo začel 8 cikel mladinskega dialoga, del predsedujočega tria, skupaj z Nemčijo in Portugalsko, je tudi Slovenija.

Dialog je namenjen načrtovanju, posvetovanju in spremljanju prednostnih nalog evropskega sodelovanja na področju mladih.  Mladinski dialog je nadgradnja procesa strukturiranega dialoga, ki je bil prenovljen z novo strategijo za EU za mlade 2019-2027.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa