EVS – Say Hello to Tolerance

Po lanskem EVS projektu (There Is a World Outside Your Window”) Mreža MaMa tudi letos med 26.9. in 28.10. gosti kratkoročni EVS – Say hello to tolerance.


S projektom se osredotočamo na promocijo strpnosti in mladinskega dela ob 20. obletnici evropske prostovoljne službe.

Aktualni dogodki in korenito naraščanje sovražnega govora sta povoda za projekt promocije strpnosti in medkulturnega dialoga med mladimi, s katerim želimo mladim približati program Erasmus + Mladi v akciji, ter jih spodbuditi h kritičnem razmišljanju na področju družbene izključenosti in diskriminacije. Mreža MaMaob 20. obletnici Evropske prostovoljne službe opozorja na učinke mednarodne mobilnosti na mladega človeka.

V projekt bodo poleg  16 prostovoljcev iz 8 držav (Estonija, Finska, Italija, Madžarska, Nemčija, Romunija, Španija, Turčija), vključeni tudi Mladinski centri, Mladinski centri s hostli, srednje šole in organizacije, ki delujejo na področju vključevanja ranljivih skupin v družbo, preko katerih bodo promovirali strpnost in mlade spodbujali k aktivni participaciji pri projektu. Eden izmed ključnih ciljev projekta je, da prostovoljci skozi terensko delo pridobijo pravi vpogled v družbene razmere in s pomočjo tega zasnujejo promocijsko kampanijo, v kateri bodo med mlade širili glas strpnosti.

Na zaključnem dogodku bomo po principu muzeja/galerije na ogled postavili vse izdelke, ki bodo nastali v okviru projekta. Inštalacija pod imenom Muzej strpnosti, bo pretvorjena v digitalno obliko virtualnega muzeja, saj želimo vzbuditi prepoznavanje diskriminacije in diskriminiranih družbenih skupin ter krepiti zavedanje o pomembnosti tolerance in strpnosti za razvoj družbe.Mladi, ki bodo vključeni v projekt bodo pridobili dodatna znanja in kompetence s področja  načrtovanja, organizacije in izvedbe projektov, komunikacije, digitalne pismenosti in s področja socialnih informacijskih tehnologij, kritičnega razmišljanja, matematične, socialne in državljanske kompetenece, ki pa bodo prisotne sokozi vse faze projekta.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa