»Find your way to internationality 2!«

Mladinska mreža MaMa na podlagi pozitivnih mnenj in rezultatov že izvedenega projekta “Find your way to internationality!” izraženega interesa s strani članic po vključitvi v mednarodno mladinsko delo ter z namenom priprave kvalitetnih mednarodnih mladinskih projektov pripravlja prijavo 2-stopenjskega tečaja usposabljanja za članice, ki na mednarodnem mladinskem področju še niso aktivne, oziroma na tem področju še nimajo veliko izkušenj. Projekt »Find your way to internationality 2!« želimo prijaviti na prvi prijavni rok v letu 2018.

Projekt sledi preverjenemu konceptu, ki vam ga na kratko predstavljamo v spodnjih vrsticah:

  1. KORAK (junij 2018)

Izvedba 8-dnevnega mednarodnega seminarja za mladinske delavce v mesecu juniju 2018. Na seminarju se bodo udeleženci med sabo spoznali in si poiskali primerne mednarodne partnerje. Po osnovnem spoznavanju bodo udeleženci prejeli potrebna znanja za izvajanje akcij, ki so na razpolago v programu Erasmus+: Mladi v akciji. Na podlagi interesa ter vsebinskih idej se bodo oblikovale mednarodne projektne skupine, ki bodo v zadnjih dneh seminarja s podporo trenerjev pripravile in osnovale svoj projekt (število projektov bo zastavljeno naknadno na podlagi analize potreb in želja zainteresiranih organizacij).

  1. KORAK (junij – oktober 2018)

Mentorska podpora (pomoč pri pripravi kvalitetne razpisne dokumentacije) in motiviranje mednarodnih projektnih skupin preko spletnih komunikacijskih orodij z namenom prijave pripravljenih projektnih idej na oktobrski prijavni rok.

  1. KORAK (januar 2019)

Izvedba 8-dnevnega tečaja usposabljanja za mladinske delavce v mesecu januarju 2019 z namenom priprave na kvalitetno izvedbo pripravljenih projektov. Na tečaju usposabljanja bodo udeleženci poleg pridobivanja osnovnih znanj projektnega managementa imeli tudi priložnost pripraviti natančen načrt izvedbe zadanega (odobrenega) projekta in tudi testirati predvidene aktivnosti na ostalih udeležencih z namenom pridobivanja dodatnih mnenj in idej za kvalitetnejšo izvedbo. V kolikor kateri od prijavljenih projektov ne bo sprejet, bo tista projektna skupina nadgrajevala svojo projektno idejo.

  1. KORAK (februar – junij 2019)

Aktivno spremljanje izvajanja projektov s strani trenerjev z namenom morebitnih prilagoditev in evalvacije.

Pričakuje se, da se bodo v vseh štirih korakih udejstvovale iste osebe – mladinski delavci.

Prosimo vas, da svoj interes do 17.12.2017 izrazite na tej povezavi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa