Find Your Way to Internationality

Mladinska mreža MaMa je na razpisu E+: Mladi v akciji uspešno pridobila podporna sredstva za izvedbo večstopenjskega projekta, katerega glavni namen je vzpostavitev kvalitetnih mednarodnih partnerskih mrež ter priprava novih skupnih projektov – mladinskih izmenjav.
Projekt Find your way to internationality! je odgovor na potrebo mladinskih centrov ter mladinskih delavcev po aktivni in kvalitetni vključitvi v mednarodno mladinsko delo. Mreža MaMa kot krovna organizacija mladinskih med članicami opaža željo po vključevanju v mednarodne projekte, a hkrati tudi strah in nepoznavanje orodij za takšno delo.
1.  korak (junij 2016)

Izvedba 8-dnevnega mednarodnega seminarja za mladinske delavce v mesecu juniju 2016. Na seminarju se bodo udeleženci med sabo spoznali in si poiskali primerne mednarodne partnerje. Po osnovnem spoznavanju bodo udeleženci prejeli potrebna znanja za izvajanje akcij, ki so na razpolago v programu Erasmus+. Na podlagi interesa ter vsebinskih idej se bodo oblikovale mednarodne projektne skupine, ki bodo v zadnjih dneh seminarja s podporo trenerjev pripravile in osnovale svoj projekt (število projektov bo zastavljeno naknadno na podlagi analize potreb in želja zainteresiranih organizacij).

2.  korak (junij – oktober 2016)

Mentorska podpora (pomoč pri pripravi kvalitetne razpisne dokumentacije) in motiviranje mednarodnih projektnih skupin preko spletnih komunikacijskih orodij z namenom prijave pripravljenih projektnih idej na prijavni rok 4.10.2016.

3.  korak (januar 2017)

Izvedba 8-dnevnega tečaja usposabljanja za mladinske delavce v mesecu januarju 2017 z namenom priprave na kvalitetno izvedbo pripravljenih projektov. Na tečaju usposabljanja bodo udeleženci poleg pridobivanja osnovnih znanj projektnega managementa imeli tudi priložnost pripraviti natančen načrt izvedbe zadanega (odobrenega) projekta in tudi testirati predvidene aktivnosti na ostalih udeležencih z namenom pridobivanja dodatnih mnenj in idej za kvalitetnejšo izvedbo. V kolikor kateri od prijavljenih projektov ne bo sprejet, bo tista projektna skupina nadgrajevala svojo projektno idejo.

4.  korak (februar – junij 2017)

Aktivno spremljanje izvajanja projektov s strani trenerjev z namenom morebitnih prilagoditev in evalvacije.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa