Forum prostovoljstva 2016

V prejšnjem tednu je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, Slovenska filantropija v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, organizirala Forum o prostovoljstvu 2016. Namenjen je bil vplivu prostovoljskega dela na prostovoljce, razvoju njihovih osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc, s tem pa tudi krepitvi njihovih potencialov na področju zaposlovanja.

Mrežo MaMa je na forumu zastopala Nika Zaletelj, pomočnica vodje projektov. Organizatorji so k sodelovanju povabili širok krog govorcev iz različnih družbenih krogov in tako so govorci predstavili širok spekter tem in zornih kotov: stanje na področju beleženja kompetenc, razvitih s prostovoljskim delom in dobro delujoče modele, ki se že uporabljajo za delo z določenimi ciljnimi skupinami, pa tudi pogled delodajalcev na neformalno pridobljene reference, aktualne pobude za razvoj na tem področju, itd.

Prvi del si organizatorji razdelili v več delov, v katerih so govorci predstavili svoje izkušnje, znanja, poglede in interpretacije, temu pa je sledila tudi okrogla miza.

Tjaša Arkoje po uvodnem nagovoru direktorice Slovenske filantropije Tereze Novak, predstavila svoje izkušnje s področja mednarodnih izmenjav in mladinskega dela, mag. Jasmina Mirčeva iz Andragoškega centra Slovenije pa je predstavila rezultate mednarodne raziskave PIAAC o razvoju kompetenc odraslih, ki kažejo, da so posamezniki z višjimi spretnostmi bolj aktivni, bolj zdravi in bolj vključeni v družbo oz. družbeno aktivni.

mag. Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino se je v svojem govoru dotaknil področja NPK mladinski delavec/delavka. Poudaril je, da “ne gre za beleženje, ampak način uveljavljanja kompetenc za ta poklic.”

Vsaka neformalna kompetenca je tudi formalna – za tem geslom stoji psihologinja dr. Eva Boštjančič, ki je vodja katedre za psihologijo dela in organizacije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je poudarila, da neformalne kompetencepridobivamo povsod: skozi šolanje, v družini, ali v prostovoljstvu.

Primož Ferjančič iz Zavoda Movit je svoj čas izkoristil za predstavitev izzivov kakovostnega beleženja kompetenc z Youthpass-om, Alenka Blazinšek iz Zavoda za Mladino pa je predstavila Nefiks kot preizkušen model beleženja neformalno pridobljenih kompetenc mladih. Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije je izpostavil neformalno izobraževanje mladih in vpliv, ki ga ta ima na zaposlovanje mladih. “Neformalno izobraževanje je komplementarno formalnemu izobraževanju,” pravi.

Okrogla miza- ovire v prostovoljstvu

Okrogla miza se je pričela s predstavitvijo zgodbe letošnje dobitnice naziva Prostovoljka leta, Tanje Veber, ki je v življenju kombinirala prostovoljstvo, študij, mednarodne izmenjave, odzivanje na potrebe in priložnosti v lokalnem okolju, delo z mladimi, itd.

Udeleženci so izpostavili vprašanje beleženja kompetenc starejših prostovoljcev, saj so orodja, kot na primer NEFIKS, Youthpass in MEPI, namenjena prostovoljcem do 30. leta. V Sloveniji imamo v ta namen na voljo E-platformo, elektronski portfolijo, ki je zelo razširjen po ljudskih univerzah, kjer lahko prostovoljci tudi dobijo pomoč pri uporabi le te. Predvsem so se strinjali, da je potrebno orodja za beleženje kompetenc predstaviti uporabnikom in da bi bilo praktično, če bi bila vsa zbrana in predstavljena na enem mestu.

Med dialogom so zbrani poudarili, da bi bilo potrebno razširiti uporabo orodij za beleženje kompetenc med mladimi. To se najlažje doseže tako, da se informira in usposobi mentorje, ki so tisti, ki mlade spremljajo na njihovi prostovoljski poti. Problem predstavlja kadrovska podhranjenost prostovoljskega sektorja, vendar pa je v pripravi strategija razvoja NVO in prostovoljstva, ki vključuje tudi ukrepe za beleženje kompetenc, pridobljenih z prostovoljstvom, so poudarili udeleženci.

Izpostavljeno je bilo, da je izrednega pomena razvijanje prostovoljstva med različnimi ranljivimi skupinami, kot so na primer invalidi, mladi z manj priložnostmi in brezposelni, saj kompetence, pridobljene preko prostovoljstva pripomorejo k dviganju kvalitete življenja. Prostovoljstvo namreč “ne sme biti privilegij, dostopen samo tistim ki si ga lahko privoščijo, temveč mora biti dostopno vsem, ki si tega želijo.”

“Forum o prostovoljstvu Slovenske filantropije je bil prvi dogodek na temo prostovoljstva, ki sem se ga kdaj udeležila. Pridobila sem podrobnejši vpogled v -zakulisje- prostovoljstva in s tem tudi boljše razumevanje celotnega prostovoljskega sektorja. Kot zaposleni na Mreži MaMa se mi to zdi dragoceno znanje in izkušnja, saj gre velik del zaslug za naše uspešno delovanje prav prostovoljskemu delu. Z veseljem se bom udeležila kakšnega podobnega dogodka tudi v prihodnosti,” je povedala Nika, udeleženka foruma.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa