I. Klub MaMa z Zborom MaMa 2019

V četrtek, 28. in petek, 29. marca 2019 je v organizaciji Mreže MaMa potekal I. Klub MaMa 2019, na katerem so se zbrali predstavniki in predstavnice mladinskih centrov iz vse Slovenije. Srečanje je potekalo v prostorih MC Velenje, kjer je ekipa Mreže MaMa pripravila raznolik vsebinski program.

V uvodnem nagovoru je direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, osmislila pomen srečanja: “Takšna srečanja so namenjena razpravljanju o tematiki, ki zadeva potrebe mladinskih centrov in direktorjev. Odkar sem tu, smo naredili cel krog po mladinskih centrih. Dobro je biti povezan.”

Uvodna vsebina letošnjega Kluba je bila predstavitev projekta mladinskega dialoga, Vsi smo EU, ki smo ga na Mreži MaMa pričeli izvajati v letošnjem letu. 26. maja letos se bodo po petih letih namreč ponovno odvijale volitve poslancev v Evropski parlament, zato je namen projekta pritegniti čim več mladih k udeležbi na volitvah.

V nadaljevanju smo se z Urošem Skrinarjem, direktorjem NA MOVIT, pogovarjali o programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Mladinske delavce in delavke je pozval k prijavi na razpisane programe in koriščenju ponujenih evropskih sredstev za pripravništva, zaposlitve in solidarnostne projekte. V sklopu teh programov se bo v četrtek, 3. aprila 2019, v Celjskem mladinskem centru odvijal dogodek »Dajmo solidarnosti zagon«, ki ga pripravlja organizacija MOVIT v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom. Razpravljalo se bo na temo solidarnosti, odvijale pa se bodo tudi različne izkustvene delavnice preko katerih se bodo mladi približali solidarni družbi.

Po odmoru je potekala delavnica z namenom spoznavanja potreb in pričakovanj mladinskih centrov. Poleg želje po boljši partnerski povezavi med mladinskimi centri v prid izmenjavi znanja, izkušenj in medosebnih stikov, je bila izražena potreba po denarnih sredstvih, ki bi omogočila nove zaposlitve in razvoj koristnih projektov. Rezultat delavnice je bilo nekaj novih izoblikovanih predlogov za izboljšanje delovanja mladinskih centrov in mladinskega dela. Med drugim smo se spraševali po povezovalnem mediju, ki bi na stvaren ali digitalen način povezal mladinske centre v namen podpore in hitrejšega pretoka informacij in pomoči v kriznih trenutkih.

Tema drugega dela delavnice, ki ga je vodil psiholog Matic Munc iz društva Brez Limita, je bila socialno vključevanje mladih. Vprašanje, ki je razvilo dolgo in pretresljivo razpravo je bilo: kakšne so rešitve za mlade s tveganim vedenjem? Sporočilo, ki ga je predsednik društva Brez Limita podal, je bilo: “Mladim je potrebno ponuditi varnost in oporo. Zaupanje mladih je darilo; ne vrzite ga stran. Prisluhnite, vzemite si čas in delujte pogumno, človeško in iskreno.”

Po bolj mladinsko in vsebinsko pestrem prvem dnevu Kluba MaMa, je bil drugi dan namenjen nekoliko bolj formalnim aktivnostim. Potekal je namreč I. Zbor Kluba MaMa, katerega se je udeležilo 25 direktorjev in pooblaščenih predstavnikov mladinskih centrov, ki so s tem poskrbeli za sklepčnost tokratnega Zbora. Direktorica, mag. Maja Hostnik, je zbranim najprej predstavila poročilo II.Kluba MaMa 2018 in aktivnosti Mreže MaMa v preteklem letu. Predstavnike je seznanila tudi z vsebinskim in finančnim zaključnim poročilom Mreže MaMa v letu 2018 ter cilji in aktivnostmi, ki sledijo v 2019.

Ena izmed pomembnih točk dnevnega reda je bilo imenovanje novih članov v Strokovni svet MaMa, na katerem smo soglasno sprejeli sklep o predlaganih kandidatih, ki pričenjajo s štiriletnim mandatom v Strokovnem svetu. Srečanje smo zaključili z odprtim prostorom za diskusijo, kjer so članice izpostavile predlog oziroma poziv za sklic medsektorskega sestanka z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvom za javno upravo, z namenom izmenjave perspektiv in medsebojnega povezovanja v luči uspešnega sodelovanja v prihodnosti.

Pomemben korak za mladinski sektor je bila uveljavitev Nacionalne poklicne kvalifikacije Mladinski delavec/Mladinska delavka (NPK). Dopoldanskega dela Kluba se je zato z namenom predstavitve NPK udeležil tudi Matej Cepin iz Socialne akademije. Mladinskim delavcem je predstavil delovanje NPK, pri čemer je poudaril nekatere pomembne in koristne informacije za tiste, ki si želijo pridobiti kvalifikacijo. V nadaljevanju se je osredotočil na pripravo osebne zbirne mape, katere osrednji del so referenčno pismo in dokazila o usposobljenosti kandidata. Ob koncu predstavitve je osvetlil pomen NPK za mladinski sektor. »S poklicno kvalifikacijo smo na agendi institucij, ki nas prej morda niso poznale.« je poudaril Matej Cepin, polega tega pa smo z NPK konceptualizirali in utemeljili mladinsko delo ter s tem doprinesli k prepoznavnosti tega področja. Definitivno NPK prispeva tudi k zagotavljanju kakovosti mladinskega dela, ki je trenutno ena izmed ključnih prioritet organizacij v mladinskem sektorju.

Ekipa Mreže MaMa se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje, saj Klub MaMa brez vas ne bi bil tako produktiven in prijeten.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa