II. Klub MaMa z Zborom MaMa 2018

V četrtek, 8. in petek, 9. novembra 2018 je v organizaciji Mreže MaMa potekal drugi letošnji Klub MaMa z Zborom MaMa, na katerem so se zbrali predstavniki in predstavnice mladinskih centrov iz vse Slovenije. Srečanje je potekalo v prostorih MC Hiša mladih Ajdovščina, kjer je ekipa Mreže MaMa pripravila pester vsebinski program, ki je z raznolikimi aktivnostmi, predavanji in delavnicami naslavljal osrednjo temo tokratnega Kluba – kakovost dela v mladinskih centrih.

V uvodnem nagovoru je direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, osmislila pomen srečanja in povedala, da je “zelo vesela tovrstnih dogodkov, kjer se srečajo vse članice in izmenjajo svoja mnenja o delovanju Mreže MaMa ter prihodnosti mladinskih centrov oziroma mladinskega sektorja. Mladinski centri so vedno bili in ostajajo pomemben del mladinskega sektorja, saj izvajajo mladinsko delo v lokalnih skupnostih. Vsekakor se čuti potreba, da Mreža MaMa tudi v prihodnjem letu več časa nameni delu na terenu in skrbniškim sestankom, s katerimi bomo še naprej krepili našo že tako trdno mrežo.”

Uvodnemu delu je sledila delavnica na temo kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih, v okviru katere je mag. Maja Hostnik najprej predstavila načrt izvedbe raziskave o kakovosti mladinskega dela v Sloveniji, v katero bo vključenih vseh 64 mladinskih centrov s statusom organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Namen raziskave je oceniti trenutno stanje mladinskega dela v Sloveniji in potrebe mladinskih centrov ter na podlagi rezultatov načrtovati nadaljnje korake v smeri zagotavljanja kakovosti mladinskega dela tako na lokalni kot nacionalni ravni. Raziskava, ki bo potekala v sodelovanju z raziskovalci iz Fakultete za družbene vede, bo vključevala odgovore skoraj 500 mladinskih delavcev in s tem zagotovila verodostojno oceno stanja na področju mladinskega dela.

V praktičnem delu delavnice, ki ga je vodila Laura Krančan, so bili udeleženci razdeljeni v pet skupin, v katerih so razmišljali o različnih elementih, ki tvorijo kakovost mladinskega dela. Razpravljali so o ključnih kompetencah mladinskih delavcev in pogojih, ki zagotavljajo kakovost dela v mladinskih centrih. Udeleženci so morali premisliti, na kakšne načine vrednotijo učinke svojega dela in česa bi si v svojih mladinskih centrih v okviru vrednotenja želeli več. Rezultati delavnice bodo uporabljeni pri snovanju in načrtovanju zgoraj omenjene raziskave, glas predstavnikov mladinskih centrov pa bo tako predstavljal pomembno iztočnico za nadaljnji potek raziskave. S tem namenom smo na Klubu MaMa izvedli tudi verifikacijo vprašanj za raziskavo, ki jo je vodil Marko Pavlovič iz Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Verifikacija je bila zasnovana kot interaktivna delavnica, v kateri so udeleženci v štirih skupinah krožili med posameznimi sklopi vprašanj in podajali dopolnitve, predloge in mnenja o predvidenih vprašanjih raziskave.

Na kakovost mladinskega dela se je nanašala tudi predstavitev sistema Logbook, ki je spletna platforma za dokumentiranje in spremljanje učinkov mladinskega dela, razvita s strani švedske mreže KEKS. Slovenija je del pilotnega projekta, ki uvaja sistem Logbook v različne EU države in je nastal v okviru projekta Europe Goes Local, ki ga vodi NA Movit. V obdobju 2018-2019 bo sistem Logbook v koordinaciji Mreže MaMa implementiran v mladinske centre treh občin – Ljubljana, Novo mesto in Brežice. S pomočjo sistema bodo mladinski delavci redno beležili aktivnosti v svojem mladinskem centru in s pomočjo različnih sistemov za evalvacijo, s strani mladih pridobivali kvalitativne in kvantitativne podatke o svojem delu.

Popoldanski del programa se je začel z okroglo mizo “Kaj je danes mladinski center?”, v kateri so sodelovali Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline, Marko Pavlovič, Mladinski center Zagorje ob Savi in Mitja Valentinc, Mladinski center Krško, pridružil pa se jim je tudi direktor Urada RS za mladino, Rok Primožič.

Sklepno dejanje prvega dne sta bili dve predstavitvi dobrih praks v mladinskih centrih. Prva se je predstavila Preoblikovalnica, socialno podjetje, ki deluje po principih krožnega gospodarstva. S projektom Preoblikujmo skupaj oz. Preoblikujmo NVO, ki izhaja iz prepoznane potrebe nevladnega sektorja po opremljanju in vzdrževanju lastnih prostorov, nudi prenovo ali osvežitev prostorov. Skupaj z aktivno participacijo mladih in zaposlenih ekipa Preoblikovalnice vzpostavi ali opremi vaš prostor multifunkcionalno in po principih ponovne uporabe.

Društvo Parada ponosa se je na tokratnem Klubu MaMa predstavila z delavnico “Transformacija sovražnega govora”, namenjeno vsem mladinskim delavcem, ki se pri svojem delu pogosto srečujejo s tematiko sovražnega govora. Udeleženci Kluba so se lahko tudi sami preizkusili v delavnici, kjer so bili postavljeni v različne hipotetične situacije. Razvila se je zanimiva debata o nasilju in sovražnem govoru ter možnostih za njuno transformacijo.

Petkovo jutro se je nadaljevalo z II. Zborom Kluba MaMa, na katerem je direktorica, mag. Maja Hostnik predstavila poročilo I. Kluba MaMa in cilje v letu 2019. Ena izmed točk dnevnega reda so bile volitve novih predstavnikov v Svet MaMa, na katerih je 27 članic potrdilo sedem predlaganih kandidatov, ki bodo v začetku novega leta pričeli s štiriletnim mandatom v Svetu MaMa.

 

Mladinski centri se pogosto srečujejo z vprašanji, ki zadevajo izzive in priložnosti s katerimi se soočajo mladi. Poznavanje mladinski politik v različnih evropskih državah lahko mladinskim centrom omogoča izmenjavo informacij in inovativnih pristopov ter krepi dejavnosti vzajemnega učenja med organizacijami, ki delujejo na področju mladih. Dopoldanskega dela Kluba se je zato z namenom predstavitve spletne enciklopedije na področju nacionalnih mladinskih politik Youth Wiki in drugih vprašanj v zvezi z novim programom Evropske solidarnostne enote, udeležil tudi Uroš Skrinar, direktor NA Movit.

V nadaljevanju programa je sledila kratka predstavitev raziskave o pridobivanju neformalnih kompetenc v mladinskih centrih, ki jo izvaja Vesna Miloševič Zupančič iz E-študentskega servisa. Preko interaktivnega dela v skupinah so lahko mladinski delavci podali svoje predloge, ki bodo Zupančičevi pomagali pri nadaljnji raziskavi za večjo vidnost in prepoznavnost mladinskega dela.

Pester dvodnevni program smo zaključili z obiskom Petre Tratnjak iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ob zavedanju, da se mladinski centri pogosto srečujejo z ranljivimi skupinami mladih in da je duševno zdravje mladih ena izmed pomembnih tem o kateri je vse več govora, je strokovna sodelavka na programu To sem jaz, mladinske delavce seznanila s spletno svetovalnico, preko katere lahko mladi dostopajo do anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki in predstavila izvajanje preventivnih delavnic pedagoških delavcev iz NIJZ namenjenim tako mladinskih delavcem kot mladih.

Ekipa Mreže MaMa se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje, saj Klub MaMa brez vas ne bi bil tako produktiven in prijeten.

Kaj so o izvedbi tokratnega Kluba MaMa povedali udeleženci, lahko preverite v nekaterih utrinkih:

Senta Jevšenak, Celjski mladinski center: “Na Klubu Mreže MaMa sem se imela super. Spoznala sem veliko novih mladinskih delavcev, s katerimi sem imela priložnost izmenjati koristne informacije. Pogledi različnih mladinskih delavcev mi zelo pomagajo pri izboljšanju mojega nadaljnjega dela. Kar se tiče različnih delavnic in predstavitev dobrih praks sem mnenja, da so bile izbrane primerno in tudi izvedene korektno. Tematike so bile primerne za mladinske delavce. Klub je v splošnem izpolnil moja pričakovanja. Edina negativna plat, ki bi jo želela izpostaviti je,  bil kar naporen in natrpan urnik. Drugače pa same pozitivne izkušnje.”

Borut Pelko, LokalPatriot: “Klub MaMa je bil kot vedno vsebinsko in tehnično odlično organiziran, veseli me tudi velika udeležba s strani predstavnikov mladinskih centrov… Poleg didaktičnih in metodoloških delavnic, ki so za nas na terenu gotovo koristne, bi si želel morda več poudarka še na vsebinah in možnostih, ki bi več mladinskih centrov koordinirano povezale v izvedbo različnih konkretnih skupnih projektov. Če pojasnim zadnjo misel, ne zdi se mi dovolj, da MaMa izvaja mrežne projekte, katerih partnerji in izvajalci smo, ampak bi nas morala MaMa usmerjat in iskat možnosti za prijavo in izvedbo projektov, ki bi jih izvajali sami mladinski centri.”

Bor Kirn, Mladinska postaja Moste: “Občni zbor se mi je zdelo v petek prezgodaj, glede na to da imamo druženje prejšnji večer. Predlagam, da se vm prihodnje občni zbor prestavi na prvi dan Kluba. Predstavitev dobrih praks se mi zdi super. Super je, da se odpre prostor za debate, ki so pomembne za razvoj mladinskega sektorja, da se izmenjujejo mnenja, predlog obujanja supervizij je tudi super.”

Maruša Jarc, Mladinska postaja Moste: “Tudi meni se zdi ključnega pomena odpiranje prostora za debate glede razvoja mladinskega dela, super mi je da se bo ponovno delala analiza stanja mladinskih centrov v Sloveniji. Četrtek mi je bil super dan, intenziven, upam pa da bomo dobili kak zapisnik, sklepe in kako naprej.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa