»Informacije so bolje slišane, če pridejo od vrstnikov!«

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Medvrstniško informiranje. Gre za usposabljanja mladih prostovoljcev, ki želijo v lokalni skupnosti okrepiti informiranje mladih s poudarkom na metodah medvrstniškega informiranja. To jim omogoča predvsem novo izkušnjo ter krepitev komunikacijskih in organizacijskih kompetenc, nova znanja ter širitev obzorja, lokalnemu mladinskemu centru pa večjo prepoznavnost centra in aktivnosti za mlade.

Udeleženci enodnevnega usposabljanja so tekom delavnice sočasno pridobivali teoretična znanja in prenašali lastne izkušnje v načrtovanje modela medvrstniškega informiranja. Usposabljanje v Mladinskem centru Sevnica, 20. 09. 2017, je bilo namenjeno vzpostavitvi sistema medvrstniškega informiranja v lokalni skupnosti Sevnica in Krško. Informiranje mladih za mlade je pomemben vidik s preprostega razloga: mladi razumejo mlade, poleg tega se preko informiranja svojih vrstnikov učijo ter spoznavajo z oblikovanjem pobud in predlogov za mlade. Iz tega izhaja aktivno državljanstvo mladih, kar je poslanstvo in ideja projekta MLADIM. Posledično se s pridobivanjem izkušenj mladim večajo kompetence za večjo zaposljivost in zaposlenost.

Usposabljanje v Sevnici je povezalo prostovoljce Mladinskega centra Sevnica ter vzpostavilo temelje za razvoj medvrstniškega informiranja v Mladinskem centru Krško. Uvodni del usposabljanja je bil namenjen umeščanju osnovnih pojmov v lokalne realnosti, udeleženci so se pobliže srečali s pojmoma »informacijska pismenost« in »alkimija informiranja«. Na usposabljanju smo definirali potrebo po informiranju v lokalnem okolju ter spregovorili tudi o vplivih informiranja na posameznika, mladinski center ter lokalno okolje. Udeleženci so pridobili znanja o mladini danes in se še v uvodnem delu seznanili s primeri dobrih praks medvrstniškega informiranja. Ena od izpostavljenih dobrih praks je bilo opravljanje analize potreb mladih, ki jo Mladinski center Sevnica izvaja na letni ravni. Kot primerno orodje medvrstniškega informiranja se je izpostavila tudi mobilna aplikacija Mladim, ki bo tudi uporabljena v novem modelu medvrstniškega informiranja. Sledil je akcijski sklop usposabljanja, v katerem so udeleženci spoznali osnove priprave akcijskega načrta. Najprej so definirali veščine mladinskega informatorja ter postavili sebe v vlogo le tega. Kot namen informiranja so definirali predvsem ozaveščanje mladih o tem, da jim lahko mladinski center nudi podporno okolje za razvoj njihovih idej ter pridobivanje novih izkušenj.

Laura Krančan, vodja projekta: »Usposabljanje je v obe vključeni lokalni okolji prineslo nova razmišljanja ter ideje o možnih okrepitvah informiranja mladih. Mladi so po mnenju prisotnih kar izginili, predvsem tisti med 15. in 21. Potrebno jih je poiskati in s pravimi motivacijskimi faktorji vključiti v medvrstniško informiranje.«

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa