Informativni dan javnega poziva

V petek, 6. 10. 2023, je v prostorih Ministrstva za kulturo potekal informativni dan za pripravo Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela. 

V uvodnem nagovoru je vršilka dolžnosti direktorice URSM, mag. Tina Kosi izpostavila, do obljube o povečanju strukturnih sredstev niso bile upravičene. Pozvala je k razumevanju in solidarnosti, saj so razlog za znižanje sredstev izredne razmere, s katerimi se je soočila Slovenija ob poletnih poplavah.

V nadaljevanju je skrbnik javnega poziva, Aleš Susman predstavil celotni javni poziv. Večinsko je poziv enak, kot v predhodnih letih, izpostavljene pa so bile nekatere novosti in spremembe: 

  • Javni poziv je bil objavljen precej prej, kot v predhodnih obdobjih. To bo omogočilo, da organizacije že v začetku januarja prejmejo pogodbe o sofinanciranju, kar omogoča izboljšanje finančne stabilnosti organizacij. Zaradi spremembe časovnice prihaja do sledečih sprememb: 
    • Vsa merila, ki se upoštevajo za leto 2023 (objave, finančni načrt ipd.) se upoštevajo do presečnega datuma 30. 6. 2023. Skrbnik javnega poziva poudari, da bo urad ob ocenjevanju prijav upošteval, da je bil program v izvajanju še naprej, do novega leta.
    • Organizacije se bodo v novem pozivu strinjale z ‘Razveznim pogojem’, ki pomeni da bo pogodba za obdobje 2024-2025 veljavna samo, če bodo izpolnjene vse pogodbene obveznosti predhodne pogodbe. 
  • Na željo sektorja bo na novem javnem pozivu mogoče upravičiti večji del plač zaposlenih. V prejšnjih pozivih je bila največja vrednost upravičenih plač 50%, z novim pozivom pa se ta povečuje na 80%. 
  • Novost za javne zavode; javni zavodi bodo v aktualnem javnem pozivu prvič samoocenjevalni participacijo mladih v njihovih organizacijah 

Skrbnik javnega poziva poudari še možnost posredovanja povratnih informacij v končnem delu prijavnice (‘Prijava na poziv in izvajanje programa’). Polje ni obvezno, a posredovanje kritik, mnenj in predlogov izboljšav v  tem polju bo Uradu v pomoč pri oblikovanju prihodnjih razpisov. 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa