Informativni dan programa Evropska solidarnostna enota – Močnejši skupaj

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota MOVIT je predstavila nov program Evropske solidarnostne enote (ESE) v letih od 2021-2027. Solidarnost v današnjih časih postaja vedno bolj pomembna, je ena od vezi, ki nas drži skupaj. Program Evropska solidarnostna enota predstavlja pomembno odskočno desko za mlade v obliki  prostovoljstva in solidarnostnih projektov.

Evropska solidarnostna enota, ki v novem programu sledi sloganu »MOČNEJŠI SKUPAJ«, mladim ponuja boljše priložnosti in nove možnosti za pridobivanje izkušenj za osebni razvoj, učno izkušnjo za pridobivanje neformalnih znanj in aktivno vključevanje v družbo. Program bo v prihodnje omogočil sodelovanje 350.000  mladim skozi skupno sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov in bogatitev skupnosti širom Evrope.

Spletni informativni dan o programu, ki sloni na preteklem uspešnem programu EVS, je ponudil vpogled v aktivnosti in projekte, ki bodo tudi v prihodnjem obdobju ponudili ogromno priložnosti tako za mlade kot za organizacije. Podatki kažejo, da je bilo v bližnji preteklosti v Sloveniji razdeljenih okoli 3 milijone sredstev, odobrenih 180 projektov, podprtih pa 94 organizacij, ki so vključile kar 1179 mladih udeležencev. Vključenih je bilo kar 38% mladih z manj priložnostmi in 2% mladih s posebnimi potrebami. V prihodnje je pomembno, da skupaj s solidarnostnimi aktivnosti mladim omogočamo, da se  angažirajo, aktivirajo in pridobivajo izkušnje in dodatne kompetence za osebni razvoj. Skozi prostovoljne in solidarnostne projekte si Evropska unija prizadeva za vključujočo družbo ter odziva na družbene in humanitarne izzive, s katerimi se srečujemo v današnjem času. Program odgovarja na potrebe po soustvarjanju skupne evropske skupnosti, v novem obdobju pa je poudarek na socialnem vključevanju in raznolikosti, digitalni preobrazbi, aktivnem državljanstvu, udeležbi mladih v demokratičnih in odprtih prostorih ter aktivnostih varovanja okolja. S tem program podpira vseh 11 ciljev mladihV letu 2021 pa sta v ospredju tudi preventivna podpora in odziv mladih na področju zdravja. Do leta 2027 bo na razpolago 1 milijardo evropskih sredstev.

Pri projektih solidarnostne enote so kriti stroški poti, nastanitve, žepnina prostovoljcem, mentorstva, ki je pomemben del prostovoljskih projektov ter ostali izredni stroški. Za prijavo na projekte je potrebno pridobiti znak kakovosti, ki ga organizacije prejmejo pred prijavo na projekt in se v prihodnje zgolj podaljšuje.

Prvi prijavni rok:

 – 28.5.2021 –  za projekte solidarnosti, ki se lahko pričnejo izvajati s 15.8.2021 in za projekte prostovoljstva, ki se lahko pričnejo izvajati s 1.9.2021

Drugi prijavni rok:

– 5.10.2021 – s pričetkom projektov s 1.1.2022

 Na prvem roku je na voljo okvirno 600.000 eur za projekte prostovoljstva in za solidarnostne projekte okoli 94.000 eur. 

Program je razdeljen na dva dela:

Projekti prostovoljstva  so projekti, ki omogočajo naslavljanje potreb, ki jih mladi zaznajo v lokalnem ali širšem okolju ter z njimi zagotavljajo prostovoljno delo, neformalno učenje, priznavanje kvalifikacij, evropsko in mednarodno dimenzijo, večjezičnost, zaščito in varnost ter komunikacijo na projektih. Gre za individualne dolgoročne ali kratkoročne nacionalne ali čezmejne aktivnosti ali skupinske kratkoročne nacionalne ali čezmejne aktivnosti.  Skupinske aktivnosti so lahko kratkoročne do dveh mesecev, skupina pa mora vključevati vsaj 10 prostovoljcev.

Solidarnostni projekti ostajajo projekti, za katere niso potrebna partnerska sodelovanja ali pridobitev znaka kakovosti. Predstavljajo edinstveno priložnost, da mladi gradijo svoje lokalno okolje in skupnost po njihovih zmožnostih in viziji. Ideja projekta mora izhajati iz njih samih, saj je le tako možno, da so mladi udeleženi v celotnem procesu projekta, ki ga sami tudi načrtujejo in izvajajo. Solidarnostni projekti morajo odgovarjati na družbene izzive, ki jih zaznavajo mladi, spodbujati solidarnost v lokalnem okolju in odsevati evropske vrednote. Nov program spodbuja vključevanje digitalnih orodij, trajnostni razvoj, odgovornost do zaščite okolja in vključevanje mladih z manj priložnostmi. So zelo primerna vstopna točka v program ESE in dobra odskočna deska za skupinske mednarodne aktivnosti mladih. Gre za nacionalne aktivnosti, nov program pa glede na potrebe projekta omogoča tudi izvajanje čezmejnih aktivnosti. Mladi v celoti razvijajo in v celoti realizirajo projekt, ob podpori mentorja oz. več mentorjev – inštruktorjev. Projekti lahko trajajo med 2 in 12 mesecev, vključevati pa mora najmanj skupino 5 mladih.

Novost novega programa je tudi skupnostni portal, kjer lahko najdete vse informacije, ki se tičejo Evropske solidarnostne enote.

Vodnik po programu najdete tukaj.

Več o programu najdete tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa