Izbor predstavnikov prostovoljskih in nevladnih organizacij v Svet Vlade RS

Organizaciji, s katerima sodeluje in je tesno povezana tudi Mreža MaMa, sta s strani Ministrstva za javno upravo prejeli poziv k imenovanju predstavnikov in predstavnic v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov.

Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let.

CNVOS razpisuje postopek izbora sedmih predstavnic in predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov. Več

Slovenska filantropija pa razpisuje postopek izbora treh predstavnic in predstavnikov prostovoljskih organizacij. Več

Zaželeno je, da predstavniki organizacij dobro poznajo področja delovanja nevladnih in prostovoljskih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj nevladnih in prostovoljskih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

Postopek izbora

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da prostovoljske in nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse prostovoljske in nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

Postopka izbora predstavnikov prostovoljskih in nevladnih organizacij potekata vzporedno. Kljub temu se lahko posamezna (prostovoljska ali nevladna) organizacija kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v postopku CNVOS bodisi v postopku, ki ga izvaja Slovenska filantropija).  Nevladna organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

Kandidate in/ali volilne upravičence lahko na CNVOS predlagate do 30. januarja, na Slovensko filantropijo pa do 31. januarja. 

Več o postopku izbora, pogojih in načinu prijave si lahko preberete na spletnih straneh organizacij, kjer najdete tudi prijavnico za sodelovanje:

CNVOS

Slovenska filantropija

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa