Izjavi Urada RS za mladino in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob zaključnem dogodku projekta MCH turizem

V Celju, natančneje v Celjskem mladinskem centru, je v sredo, 18. junija potekala zaključna prireditev projekta MCH turizem. Prireditev je bila zelo dinamična in je vsebovala različne sklope, od predstavitve projekta skozi besedo in video predstavitve mladinskih centrov hostlov, okrogle mize, plesne in vokalne vložke, do prikaza mladinskega turizma skozi zunanjo motivacijsko aktivnost in še bi lahko naštevali.

Na dogodek so bili povabljeni vsi sodelujoči na projektu, od sofinancerjev, partnerjev, udeležencev zaposlitvenih in poklicnih taborov, članice Mreže MaMa, zunanjih izvajalcev ter drugih gostov.

Dogodka sta se udeležila tudi direktor Urada RS za mladino, Peter Debeljak in predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Polona Samec. Obema smo zastavili nekaj vprašanj glede samega projekta ter o možnostih razvoja socialnega podjetništva in mladinskega turizma pri nas tudi v prihodnje.

Peter Debeljak pripisuje velik pomen mladinskih centrov hostlov predvsem na razvoj lokalnega okolja, saj »izkušnje kažejo, da je sploh v manjših skupnostih in tam, kjer beležimo izrazito odsotnost drugih ustreznih nastanitvenih kapacitet, ta kar velik.« Nastanitvene kapacitete dajejo mladinskim centrom »dodaten moment, ne samo za njihov lasten razvoj, temveč tudi za razvoj skupnosti.«

Na Ministrstvu odgovarjajo, da v okviru sofinanciranj projektov »vedno sledijo in spremljajo razvoj projektov, na koncu izvajanja pa jih tudi evalviramo.« Da bi projekt lahko postal dobra praksa in bi se ga vključilo v nacionalne programe, bi morali zagotoviti trajno financiranje iz državnega proračuna, žal pa je »veliko razpisov vezanih na evropska sredstev in operativne programe, ki se izvajajo le v določenem časovnem obdobju«. Predstavnica ministrstva pravi, da, »vsi takšni projekti, ki kakorkoli aktivirajo mlade, pripomorejo k pridobivanju izkušenj mladih in posledično h krepitvi zaposlovanja med mladimi ne glede na to ali gre neposredno ali posredno za priložnost prve zaposlitve, ali pa le za razvijanje interesov v okviru različnih delavnic.«

»Šablonske vizije ne more biti.« je, glede razvoja mladinskih centrov hostlov, mnenja Peter Debeljak. Skozi projekt so se razvile skupne vizije in cilji delovanja takšnih struktur, po posameznih mladinskih centrih hostlih pa so iskali vsak svojo nišo. »Menim, da smo dobili 10 unikatnih zgodb,« je na vprašanje po doseganju željenega poslanstva povedal Peter Debeljak, »v pogojih, času in prostoru relativno dobro krmarijo, hkrati pa se vse bolj kaže, da je njihov potencial še zelo velik.« Vzporedno s tem omenja skrb »hkratnega odmikanja od osnovnih poslanstev mladinskih centrov.«

V prihodnosti bodo na Uradu RS za mladino namenili fokus »razvoju mladinskih centrov v smislu njihove osnovne dejavnosti, ne toliko turistične, razen, če je ta v kontekstu krepitve njihovih osnovnih poslanstev.«

Iz ministrstva pa sporočajo, da je v okviru razpisovanja sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva potrebno še počakati na potrditev programa s strani Vlade RS, nakar bodo posamezna ministrstva začela z razpisovanjem sredstev za navedene ukrepe: »Naše ministrstvo bo v tem okviru podpiralo zaposlovanje oseb v socialnih podjetjih s subvencijami za ranljive ciljne skupine, pripravi in izvedbo projektov učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B, pripravo programa za usposabljanje in izobraževanje oseb, odgovornih za poslovodenje in delo z ranljivimi skupinami ter izvajanje razvojnih programov v okviru javnih del z namenom spodbujanja ustanavljanja socialnih podjetij tipa B.«

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa