#IZKUŠNJE Prakse odpiranja mladinskih centrov po epidemiji

Z začetkom tega meseca je v veljavo stopil preklic epidemije, mladinski centri pa so zaradi sproščanja ukrepov postopoma pričeli s ponovnim zagonom aktivnosti za mlade. Kljub umirjanju razmer po epidemiji pa so v veljavi še vedno nekateri ukrepi, namenjeni preprečevanju širjenja koronavirusa. Ob vračanju mladinskega dela iz virtualnih v fizične prostore se zato porajajo številna vprašanja in izzivi.

Na Mreži MaMa smo v času epidemije z vami delili dobre prakse, s katerimi ste se mladinski centri inovativno odzvali na izzive digitalnega mladinskega dela, ki je v tem obdobju uspešno dopolnjevalo mladinsko delo v fizični obliki. Tudi tokrat smo se odločili povezati mladinske centre in vas z medsebojnim deljenjem izkušenj in izmenjavo mnenj podpreti pri izvajanju mladinskega dela v času po epidemiji.

Skupaj zmoremo več, zato vas vabimo, da nam v kratkem spletnem vprašalniku tudi vi zaupate, kako ste se soočali z izzivi ponovnega odpiranja mladinskih centrov in zagonom mladinskih aktivnosti ter kakšna so v zvezi s tem vaša priporočila in nasveti. Zbir izzivov in priporočil bomo sproti dopolnjevali v tej novici, zato vabljeni k spremljanju.

Odgovori mladinskih centrov kažejo, da najpogosteje začenjajo z izvajanjem delavnic za mlade, sledi odpiranje družabnih prostorov in dnevnih centrov. Nekateri mladinski centri bodo ob izvajanju fizičnega mladinskega dela še vedno ohranjali aktivnosti v virtualnih okoljih.

Največji izziv, s katerim se soočajo mladinski centri je izvajanje mladinskega dela v skladu s priporočili pristojnih institucij, ki se iz dneva v dan spreminjajo. Mladinski centri tudi nimajo jasno zastavljenih smernic, kako izvajati mladinsko delo. Drugi najpogosteje izpostavljen izziv je ponovno privabljanje mladih obiskovalcev. Z digitalnim mladinskim delom je veliko mladinskih centrov namreč privabilo novo populacijo mladih, velik izziv pa je to populacijo mladih prestaviti iz virtualnega v fizično okolje.

Kaj že odprti mladinski centri priporočajo ostalim? Seveda izvajanje mladinskega dela v skladu s priporočili, saj bomo le tako lahko poskrbeli za varnost in zdravje vseh. Ob upoštevanju priporočil pa si želijo, da bi mladinski delavci vseeno ostali življenjski in ohranili meje zdravega razuma.

Mladinski center Zagorje ob Savi: “Pri pripravi na ponovni zagon mladinskega centra so nam največji izziv predstavljali ukrepi za omejevanje širjenja virusa, predvsem v smislu, da upoštevamo priporočila in zagotovimo varnost ter obenem zadev ne zapletamo po nepotrebnem. Ugotavljamo, da se je od planiranja aktivnosti in trenutne izvedbe, že marsikaj spremenilo. Zato bi vsem ostalim priporočali, da dnevno spremljajo novice o sproščanju ukrepov.”

Mladinski center Šmartno ob Paki je svoje izkušnje ob ponovnem odprtju delil na portalu mlad.si: “Pri izvajanju aktivnosti bomo v prvi vrsti poskrbeli za varnost in zdravje vseh navzočih – na srečo imamo veliko zunanjih površin, tako da bo veliko aktivnosti potekalo na prostem, notranje aktivnosti bomo izvajali v večjih prostorih, kjer bosta med udeleženci lahko zagotovljena zadostna razdalja in zračenje, pri nekaterih aktivnostih pa bomo primorani omejiti število udeležencev. Drugim organizatorjem polagamo na srce, naj se priprave aktivnosti in dogodkov lotijo “z glavo” in optimizmom ter dosledno upoštevajo navodila NIJZ.” Več

Center za mlade Domžale: “Prebijanje skozi dokumente NIJZ, je ob ponovnem odprtju predstavljal največji izziv. Najti smo morali vsa potrebna priporočila, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi mladinskega dela. Ostalim organizacijam priporočamo, da natančno preučijo NIJZ priporočila, katera se nanašajo na določeno aktivnost, ki jih bodo izvajali, sploh pa kakšne so možnosti samega upoštevanja priporočil v svoji organizaciji. Ohranite  “zdravo kmečko pamet” in ne zbirokratizirajte dela z mladimi.”

Mladinski center Ormož: “Izziv nam je prestavljalo časovno usklajevanje mladinskega programa skozi poletje, zaradi neprestanega spreminjanja ukrepov in omejitev, kar pa seveda vpliva na izvajanje naših aktivnosti. Ostaja pa tudi odprto vprašanje, kako ravnati pravilno, če pride do neupoštevanja priporočil in omejitev, saj želimo, da se mladi v našem centru počutijo dobro in sproščeno.”

MC Podlaga Sežana: “Dokler je epidemija še trajala, smo napisali jasna navodila, kako se obnaša v naših prostorih. Po koncu epidemije pa smo se spraševali, kaj od priporočil sploh še drži in kaj potrebno upoštevati, zato nam je ob ponovnem odprtju izziv predstavljalo razreševanje nejasnosti navodil ter pa ponovno privabljanje naših gostov.” Tudi v Centru mladih Koper se srečujejo z izzivom privabljanja obiskovalcev: “Zaradi omejitev pri izvajanju aktivnosti je smo morali zapreti gostinski del mladinskega centra, ki privablja veliko mladih v CMK. Vsem bi svetovali, da so kljub nejasnim priporočilom in omejitvam vseeno življenjski do uporabnikov.” Enako v Mladinskem centru Nova Gorica: “Začenjamo z odpiranjem družabnega prostora za mlade, pri čemer se soočamo z izzivom ponovnega privabljanja mladih obiskovalcev.”

Mladinska postaja Moste in Mladinski center Dravinjske doline: “Večjih izzivov ni bilo. Ostalim organizacijam pa poleg izvajanja ustaljenih priporočil, kot so razkuževanje, zračenje prostora, razdalja,. priporočamo še zdravo pamet!”

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina: “Ob ponovnem odprtju smo začeli izvajati delavnice za mlade, izvajanje preventivnega programa mladinskih delavnic na daljavo, galerijo, kjer nam je največji izziv predstavljalo omejevanje števila udeležencev ter izvajanje dogodkov zunaj prostora mladinskega centra.”

Javni zavod Mladi zmaji so bili prva organizacija, ki so svoja vrata ponovno odprla, v času pred ponovnim odprtjem še v času epidemije pa so oblikovali lastna Navodila za delo v mladinskih centrih. “Pri pisanju smo izhajali iz priporočil NIJZ in iz nasveta naše zdravnice, specialistke medicine dela. Izhodišče je bilo življenjskost izvajanja ukrepov in udobnost obiskovalcev in zaposlenih v centru. To smo preverjali v pogovoru z mladimi, izvajalci aktivnosti, drugimi partnerji in sodelavci, ki delajo v centrih. Slednjemu dajemo pomemben poudarek tudi v času po korona epidemiji saj se zavedamo, da je naše doživljanje nove realnosti / okoliščin različno. V navodilih smo izpostavili upoštevanje ključnih ukrepov – razkuževanje, držanje razdalje, higieno rok, kašlja, prostorov, nošnjo zaščitnih mask, zračenje, maksimalno število obiskovalcev. Maksimalno število obiskovalcev posameznega centra smo definirali glede na velikost in funkcionalnost prostora ter prisotnost koordinatorjev.”

V Mladinskem centru Idrija so ob odprtju mladinskega centra najprej pričeli z izvajanjem krožkov in delavnic, organizirajo pa tudi dogodke na prostem. “Pri tem smo se soočali z izzivi organizacije mladinskega dela ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in z vremensko negotovostjo ob organizaciji dogodkov na odprtem. Vsem priporočamo, da ravnajo odgovorno in redno komunicirajo z mladimi udeleženci ter preverjajo, s čim se mladi počutijo najbolj varne.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa