Izstopajoči prostovoljski dosežki mladinskih centrov

V času epidemije je bila vloga prostovoljstva in solidarnosti ključna za reševanje različnih družbenih izzivov. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je zato ob slovesnem dnevu prostovoljstva, 18. maja, razglasila prejemnike nagrad in nazivov za izstopajoče prostovoljske dosežke. 

Nagradi sta prejela tudi dva mladinska centra iz naše mreže in sicer Celjski mladinski center in Mladinski center Velenje, ki sta s svojim trudom in predanostjo še posebej prispevala k slovenski prostovoljski dejavnosti.

Naziv Naj mentorice prostovoljcev 2020 je prejela Senta Jevšenak, sodelavka za program v Celjskem mladinskem centru, ki skrbi za področje prostovoljstva.

V Slovenski filantropiji so podelitev naziva, ki je potekala individualno, pospremili z obrazložitvijo:

“Kot mentorico prostovoljcev Celjskega mladinskega centra Sento Jevšenak ne odlikuje le vloga informatorke, koordinatorice in svetovalke, ampak tudi to, da pri svojem individualnem delu s prostovoljci veliko pozornosti namenja prepoznavanju njihovih močnih točk ter skupaj z njimi identificira željena področja vključevanja v prostovoljsko delo. Prostovoljce spodbuja k dodatnemu učenju, razvijanju lastnih projektov ter v celoti podpira njihov razvoj kompetenc, saj jim želi omogočiti tako osebni, kot profesionalni razvoj; marsikatera zaposlitev je bila posledica načrtnega navezovanja stikov med prostovoljci in potencialnimi delodajalci. Razvoj prostovoljčevih kompetenc spremlja preko strokovnih metod in orodij, spodbuja pa tudi samorefleksijo za zaznavanje učnih napredkov. V letu 2020 je imela pomembno vlogo pri izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije v Celju, saj je poleg mentorstva 36 prostovoljcem prevzela tudi koordinacijo dodatnih 45 prostovoljcev v okviru Civilne zaščite Celje, ki so med drugim izvajali tudi varstvo otrok v času zaprtja šol.”

Nagrado za Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva je prejel Mladinski center Velenje, ekipa Udarnik, za projekt »Naše ulice so prazne, naša srca ne«.

“Dostava brezplačnih toplih obrokov, nakupi in nujni opravki, družabniški telefon, učna pomoč na daljavo, animacijski nastop za osebe v karanteni, glasbeni nastop za starostnike v rdeči coni in še kar nekaj drugih aktivnosti je skupina Udarnikov – prostovoljcev Mladinskega centa Velenje – v preteklem letu izpeljala v okviru projekta »Naše ulice so prazne, naša srca ne«. Ob prvem valu epidemije so prepoznali stiske, v katerih so se znašle tako starejše kot mlajše generacije, in tako so v sodelovanju z drugimi društvi in občino pomembno doprinesli k reševanju raznovrstnih izzivov. Projekt je pozitivno vplival na kakovost življenja ljudi – tako uporabnikov kot prostovoljcev. Ti so krepili socialne veščine, pridobivali samozavest in občutek, da so koristni, uporabnikom so lajšali občutke osamljenosti, skrbi vsakdana, ter jih obdajali z občutkom varnosti. Tako je prišlo je tudi do konkretnih prenosov znanj in vedenj med generacijami. Prepoznali smo, da so se vsi deležniki v predstavljenem projektu odzvali na različne potrebe, povezali veliko ljudi, in da projekt nosi močno sporočilno vrednost za mlajše generacije. Pritrjujemo temu, da so vzpodbudili zavest o solidarnosti in ljudem dali pomembno sporočilo: da niso sami.”

Ekipa Mreže MaMa vsem prejemnikom nagrad iskreno čestita!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa