Izvedene aktivnosti 2013

Usposabljanje RCS

15 mladih (pod 25 let, brez zaključene srednješolske izobrazbe) iz Ljubljane, Domžal, Kamnika, Zagorja ob Savi, Trbovelj, Litije, Krškega in Kostanjevice ob Krki se je udeležilo uvodnega usposabljanja, ki je potekalo v MC Krško, MC Brežice in MC Trbovlje. Udeleženci so se seznanili z osnovami mladinskega dela, programi mladinskih centrov, delovanjem hostlov, projektnim delom, pridobivali so nova znanja glede iskanja zaposlitve in priprave kvalitetne prijave na delovno mesto, v okviru podjetniških delavnic pa so se preizkusili tudi v pisanju poslovnih načrtov. Tako v Krškem, Brežicah kot Trbovljah so si ogledali nekatere turistične znamenitosti, se seznanjali s širšo turistično ponudbo in iskali priložnosti za mlade turiste. Poleg tega so mladi spoznali tudi druge možnosti, kako se lahko aktivirajo v času brezposelnosti – od možnosti Evropske prostovoljne službe, udeležbe na mladinskih izmenjavah do realizacije lastnih idej preko projektnega dela – in tako pridobivajo nova znanja, izkušnje ter krepijo kompetence, ki so v današnjem času še kako pomembne in zaželene. Trije udeleženci usposabljanja so po zaključku dobili tudi zaposlitev za 18 mesecev v okviru projekta MCH turizem, ostale pa bomo vključevali v posamezne aktivnosti projekta.

Več si lahko preberete v e-publikaciji Mladi Za/Po – savje.

Posveta za razvoj lokalnih produktov v MC Trbovlje in MC Krško

V mesecu maju smo v MC Trbovlje in MC Krško izvedli delovna posveta z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki turističnih produktov ali drugih aktivnosti za mlade ter posamezniki, ki želijo sodelovati pri razvoju večdnevnih produktov za mlade v njihovem okolju. Namen posvetov je bil, med že obstoječimi ponudniki turističnih produktov ali organizatorji mladinskih aktivnosti, prepoznati interese in možnosti povezovanja individualnih aktivnosti v skupne, večdnevne produkte, ki bodo v sodelovanju z lokalnim MCH-jem postali del stalne ponudbe za mlade. Pripravili smo nabor potencialnih tematskih vsebin, ki so nam služile kot smernice za oblikovanje pilotnega vikend tabora v MC Trbovlje in MC Krško ob koncu poletja.

Tiskovine

Skupno predstavitev hostlov smo začeli v maju s promocijsko brošuro, v kateri je predstavljenih 10 mladinskih centrov hostlov. Brošura je v prvi fazi namenjena organizatorjem večdnevnih aktivnosti, ki za izvedbo programov potrebujejo ustrezne nastanitvene in programske kapacitete. V brošuri lahko organizatorji pridobijo informacije o razpoložljivih kapacitetah hostlov ter njihovih storitvah, prav tako pa si lahko ogledajo tudi vizualno podobo le-teh. Brošura je na voljo v fizični in elektronski obliki. V poletnih mesecih smo izdali tudi kontaktno zloženko o mladinskih centrih hostlih, ki je bila za razliko od brošure namenjena mladim popotnikom, ki iščejo nastanitvene kapacitete. Zloženka je bila distribuirana po vseh pomembnejših turistično informacijskih in drugih točkah po Sloveniji.

Več si lahko preberete v e-publikaciji Brošura MCH turizem.

Študijski obisk Finska

V juniju se je 10 predstavnikov Mreže MaMa in MCH-jev iz Ajdovščine, Celja, Krškega, Šmartnega ob Paki in Velenja,  odpravilo na enotedenski študijski obisk na Finsko. V sodelovanju s finskimi partnerji smo zasnovali obisk, katerega namen je bil ogled pet od desetih nacionalnih mladinskih centrov, ki so v svoji zasnovi precej podobni mladinskim centrom s hostli v Sloveniji.

Namen študijskega obiska je bil spoznati način delovanja nacionalnih mladinskih centrov na Finskem, delovanje njihove nacionalne mreže, programe, ki jih izvajajo za mlade, načine, kako povezujejo in vključujejo v mladinsko delo turistične potenciale, predvsem pa, kakšno je razmerje in sodelovanje z državo kot ustanoviteljico.

Več si lahko preberite v e-publikaciji »Study Visit Finska«.

Mladinska tabora Knapland in REACtoROCK ter srečanje sekcije v Šmartnem

Posveta v Trbovljah in Krškem sta posledično pripeljali do organizacije in izvedbe pilotnih mladinskih taborov v Trbovljah in Krškem. Tabor Knapland v Trbovljah je bil adrenalinsko/športno obarvan, medtem ko je bil v Krškem REACtoROCK namenjen ljubiteljem glasbe. Oba tabora sta temeljila na principu mladinskega dela in sta v doživetje vključila tudi elemente izkustvenega učenja. Tabor v Šmartnem je bil nekoliko drugače obarvan, saj je bil namenjen vodjem hostlov in iskanju možnosti povezovanja in razvoju novih produktov.

Več si lahko preberete v e-publikacijah »Knapland« in »REACtoROCK«.

Promocijski filma o hostlih in o projektu

Za potrebe učinkovite vizualne komunikacije smo se odločili tudi za promocijski film o mladinskih centrih hostlih, izdelavo pa smo prepustili Kunigundi, Regionalnemu multimedijskemu centru pod okriljem Mladinskega centra Velenja. Izdelana sta bila dva promocijska filma, 1 in 5 minut, katerih namen je mladim popotnikom podati oris podobe hostlov in aktivnosti, ki jih lahko počnejo tako v sklopu hostla in mladinskega centra kot v bližnji okolici. Poleg promocijskih filmov o hostlih pa se tekom projekta snema tudi promocijski film o projektu, ki bo zabeležil vse pomembnejše aktivnosti projekta. Promocijski film projekta bo zaključen do konca projekta, t.j. avgusta 2014.

Promocijski film o hostlih je na ogled na Promocijski film o mladinskih centrih hostlih.

Spletna stran Slovenomad

V okviru projekta je vzpostavljena tudi skupna spletna stran Slovenomad. Spletna stran je namenjena predstavitvi vsakega hostla v mreži, kar bo uporabniku omogočilo pridobivanje osnovnih informacij na enem mestu in lažjo primerjavo med hostli. Spletna stran je predvidena tudi kot skupna platforma, kjer bodo na enem mestu zbrane informacije o lokalni turistični ponudbi v okoljih, kjer hostli delujejo.

Spletna stran je trenutno v fazi zbiranja in urejanja vsebin in bo za uporabnike na voljo v februarju 2014.

Blagovna znamka MCH turizem 

S stališča marketinga je blagovna znamka tista, ki predstavlja vrednost v očeh potrošnika. V okviru projekta smo naredili prve korake k oblikovanju skupne blagovne znamke. Ob pomoči Zavoda Novi turizem smo definirali osnovna izhodišča, ki so pomembna za nadaljnji razvoj blagovne znamke, razmišljali o organizacijski strukturi

delovanja mreže, skupnih elementih, na katerih bomo gradili edinstveno prodajno prednost in morebitnih skupnih produktih. Kot edinstveno prodajno prednost, ki velja za vse hostle v mreži, lahko izpostavimo delovanje v okviru mladinskih centrov, kar z razliko od klasičnih hostlov, omogoča obiskovalcu doživetje lokalnega mladinskega utripa. Dodano vrednost pa jim prinaša tudi lokacija v turistično manj razvitih območjih, ki so prav na račun zapostavljenosti na turističnem zemljevidu Slovenije (Evrope, sveta) še toliko bolj domačna, pristna, edinstvena, nedotaknjena, neraziskana, eksotična.

In kaj nas čaka v 2014

V letu 2014 načrtujemo pilotni poklicni tabor kot primer skupnega mladinskega produkta, ki se bo izvajal v več hostlih po Sloveniji. Namen poklicnega tabora je celostna predstavitev posameznega deficitarnega poklica, in sicer od samega izobraževanja, možnosti zaposlovanja, neformalnega učenja ter razvoja poklicne kariere. V začetku leta bomo dokončno vzpostavili spletno stran in pričeli z njeno promocijo. Izvedli bomo tudi zaključno srečanje o poteku projekta, izdelan pa bo tudi promocijski film o projektu in njegovih aktivnostih, ki ga za nas pripravlja mlad snemalec in glasbenik, ki je bil udeležen tudi usposabljanja RCS. Poleg tega bomo v letu 2014 pričeli z organiziranimi marketinškimi aktivnostmi, iskali nove potencialne kupce, izvajali aktivnosti za čim boljše poznavanje trga in nadaljevali aktivnosti razvoja skupne blagovne znamke.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa