Izvoljen nov Svet MaMa

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi smo včeraj, 20.11.2014, izvedli enodnevni Klub MaMa za članice Mreže MaMa. Direktorica Maja Hostnik je sklicala 1. redni zbor Kluba MaMa, na katerem so bile glavna točka dnevnega reda volitve v Svet MaMa. Trenutnemu Svetu MaMa štiriletni mandat poteče 17. januarja 2014. Po formalno sprejetih postopkih kot so ugotovitev sklepčnosti, sprejetje poslovnika zbora in izvolitve delovnega predsedstva zbora ter predstavitvi kandidatov za Svet MaMa, so se izvedle tajne volitve. Volilno pravico so na zboru Kuba MaMa imeli zakoniti ali pooblaščeni predstavniki članic Mreže MaMa. V Svet MaMa so bili izvoljeni naslednji predstavniki Kluba MaMa:

– Jernej Škof (Društvo ŠKUC)

– Alen Kraševec (Javni zavod za šport, turizem in mladino Litija – OE Mladinski center Litija)

– Laura Krančan (Mladinski center Dravinjske doline)

– Sara Berglez Zajec (Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi)

– Marija Duktaj Fruk (Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice)

– Vojko Vavpotič (Javni zavod Mladi zmaji)

– Marko Pavlovič (Mladinski center Zagorje ob Savi)

Mandat novega Sveta MaMa se prične s 17.1.2015 za obdobje štirih let.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa