Javljamo se iz Finske

Mreža MaMa se je v začetku tedna udeležila tečaja usposabljanja Stairs to internationality, ki poteka v Anjali na Finskem, kjer je sedež enega od 10 regijskih mladinskih centrov (več). Usposabljanja se je udeležilo 28 udeležencev, ki želijo nadgraditi svoje kompetence in znanja s področja mednarodnega mladinskega dela, med njimi Mrežo MaMa zastopajo Laura Krančan, vodja projektov Mreže MaMa ter Nina Babić in Nika Zaletelj. Tečaj usposabljanja predstavlja povzetek izkušenj, ki so jih mladinski delavci – trenerji pridobili tekom sodelovanja v dvoletnem strateškem partnerstvu Boost your possibilities.

Tekom usposabljanja se od udeležencev pričakuje, da spoznajo in krepijo svoje kompetence kot mladinski delavci, da spoznajo vrednote ter lastnosti mednarodnega mladinskega dela, da na podlagi strokovnih analiz pridobijo celosten vpogled na vpliv, ki ga ima mednarodno mladinsko delo tako na mlade kot na mladinskega organizacije. Poleg tega bo tečaj usposabljanja vključenim ponudil tudi priložnost za sklepanje novih partnerstev, predstavitev ter deljenje dobrih praks in služil kot opora za razvoj kvalitetnega mladinskega dela. Mreža MaMa ocenjuje projekt Boost your possibilities kot pomemben projekt, preko katerega se bo izrisalo dejanske vplive mednarodnih mladinskih projektov na mlade. Ta dejstva pa bodo lahko v prihodnje služila za boljše poznavanje kot tudi priznavanje pomena mednarodnega mladinskega dela na raznih ravneh, od lokalnih do mednarodne. Projekt je financiran iz programa ERASMUS +.

Za kratke komentarje smo prosili tudi nekaj drugih udeležencev, ki so skupaj z Mrežo MaMa potovali na Finsko:

Nina iz MC ZOS je povedala, da se je usposabljanja udeležila, da pridobi nove ideje za promocijo mednarodnega mladinskega dela v njihovi organizaciji. »Vedno je zanimivo slišati, s kakšnimi izzivi se soočajo ostale organizacije v Sloveniji in tujini. Z deljenjem naših izkušenj si lahko med seboj pomagamo pri reševanju le- teh. Večletno partnerstvo je zato zelo dobra priložnost, saj smo si lahko ves čas v oporoin opazujemo naš razvoj, hkrati pa se bolje spoznamo in lahko v prihodnosti nastanejo nova partnerstva za različne mednarodne projekte,« pravi.

Nina iz Mreže MaMa: »Usposabljanja na Finskem sem se udeležila z namenom spoznati osnove mednarodnega mladinskega dela in se seznaniti z različnimi metodami in pristopi. Mreža MaMa mi je s tem tudi omogočila nadgradnjo timskega dela in socialnih veščin. Imela bom tudi priložnost spoznati dobre prakse mladinskega dela tako v Sloveniji kot na Finskem in Estoniji in jih kasneje tudi deliti naprej. Poleg vsega pa se veselim spoznati nove ljudi in pridobiti nove izkušnje.«

Jure, predsednik kluba belokranjskih študentov: »Za projekt na Finskem sem izvedel na sestanku s predstavnikom Mladinskega centra Bit. Tema projekta mi je bila všeč, prav tako sem bil tudi navdušen nad državo gostiteljico in se odločil za udeležbo. Delovanje Mladinskega centra poznam zelo dobro, saj je zavod Kluba belokranjskih študentov in Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine, tako da sem kot predsednik KBŠ-ja precej vpet tudi v njegovo delovanje. Ker so Bitova prioriteta mednarodni projekti, je udeležba tukaj odlična priložnost za spoznavanje novih potencialnih partnerjev in za spoznavanje dobrih praks ostalih mladinskih organizacij iz Estonije in Finske. Projekt zaenkrat poteka po pričakovanjih, odlično smo se ujeli z vsemi udeleženci in lahko z veseljem pričakujemo končne zaključke in osvojeno znanje, ki bo sigurno pripomoglo k kvalitetnejšemu izvajanju mednarodnih projektov v prihodnosti.«

Judith iz Finske, ki študira mladinsko delo in državljanske aktivnosti na univerzi v Helsinkih pa je v Anjalo prišl, da »bi izvedela več o mednarodnem mladinskem delu ter metodah mednarodnega mladinskega dela, seveda pa tudi spoznati nove in zanimive ljudi. Do sedaj je bilo vse super, vključno z lepim vremenom-sneg in sonce.«

Projekt je financiran s strani Erasmus+, Youth in action.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa