Javna objava Predloga Zakona

Z današnjim dnem se začenja uradna javna obravnava Predloga sprememb in dopolnitev zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.

MIZS; Urad RS za mladino.

Kot piše Urad RS za mladino na svoji spletni strani, se je Slovenija med države, ki imajo mladinski sektor, mladinsko delo in mladinsko politiko urejene na normativni ravni, uvrstila leta 2010 s sprejemom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10). S sprejemom tega zakona se je omogočilo poleg vertikalnega pristopa tudi začetek urejanja mladinske politike na horizontalnem nivoju.

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju  je:

– opredelil pojme, potrebne za lažje razumevanje in izvajanje zakona;

– določil javni interes v mladinskem sektorju; izpostavil nosilce in subjekte v javnem interesu;

– določil pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu za organizacije v mladinskem sektorju in vse postopke, potrebne za izvedbo podelitve statusa;

– opredelil pristojnosti upravnega organa, pristojnega za mladino;

– vzpostavil podlago za delovanje Sveta Vlade RS za mladino;

– opredelil postopke za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju;

– omogočil sofinanciranje tistih programov, ki jih izvajajo subjekti s statusom v javnem interesu;

– vzpostavil pravno podlago za pripravo in izvedbo Nacionalnega programa za mladino, ki je povezal resorje;

– opredelil avtonomijo mladinskega sektorja na lokalni ravni ter

določil pogoje za pridobitev državnih priznanj na tem področju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad RS za mladino sta v vlogi predlagateljev sprememb pripravila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki ureja vprašanja, ki so se Uradu RS za mladino oziroma organizacijam v mladinskem sektorju porajala tekom izvajanja ZJIMS. Predlog sprememb je pripravila posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov mladinskega sektorja in ministrstev.

Predlagane spremembe predvidevajo določene izboljšave na mladinskem področju, ki zadevajo predvsem:

–  jasno definicijo pojma »mlad«, 

– jasen postopek podeljevanja statusa delovanja organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju,

– pravilen način zbiranja osebnih podatkov v zvezi s preverjanjem pogojev za podeljevanje statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju ter obdelave teh podatkov,
–  opredelitev zasnov v zvezi z raziskavami na področju mladine,
– ureditev postopka podeljevanja javnega pooblastila za izvajanje nalog nacionalnih agencij in kontaktnih točk s spremljajočimi aktivnostmi.

Pri pripravi in oblikovanju dopolnitev ter sprememb ZJIMS je preko Sveta vlade RS za mladino aktivno sodeloval tudi mladinski sektor oziroma predstavniki v svetu, saj so organizacije v mladinskem sektorju v zvezi z ZJIMS tudi same zaznale potrebe po spremembah, kar se je odrazilo tudi v njihovih predlogih.

Zainteresirano javnost pozivajo k posredovanju dodatnih predlogov, do katerih se bo pred vložitvijo zakona v medresorsko usklajevanje znotraj Vlade RS opredelila tudi že omenjena delovna skupina. Rok za pripombe je 14.4.2017. Predloge in pripombe bo pregledala delovna skupina za pripravo predlogov in sprememb ZJIMS. Predlog sprememb in dopolnitev zakona  je objavljen na e-uprava, v rubriki e-demokracija.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa