Javna obravnava izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021

Delovno gradivo Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2020/2021, ki ga je za javno obravnavo pripravil Urad RS za mladino, je v javni razpravi.

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v proračunu 2020 in 2021, v okviru evropskih strukturnih sredstev za finančno obdobje 2014–2020 ter s sistemskimi ukrepi, ki nimajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so navedeni ukrepi, ki se financirajo iz drugih virov – programa Erasmus+.

Resolucija o nacionalnem programu za mladino je sprejeta za obdobje devetih let, spremljajo pa jo izvedbeni načrti, ki jih sprejme Vlada RS. Izvedbeni načrti splošne cilje in usmeritve te resolucije po področjih uresničujejo s posebnimi ukrepi. Za vsak cilj sta določena merilo uspešnosti in pričakovani razvojni učinek, ki naj bi ga doseganje cilja imelo.

Javna obravnava traja od 5. marca 2020 do 4. aprila 2020. V tem času lahko tudi mladinski centri posredujete svoje predloge, pripombe in priporočila na predlog izvedbenega načrta. Na Mreži MaMa smo se odločili, da bomo do petka, 27. marca 2020, zbirali vaše komentarje na info@mreza-mama.si, ki jih bomo nato združili in posredovali Uradu RS za mladino.

Gradivo je dostopno TUKAJ.

Vabljeni k pregledu gradiva in posredovanju vašega mnenja!

Vir: Urad RS za mladino

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa