Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Urad RS za mladinoje v petek, 10. 1. 2020, objavil Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021.

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 evrov, od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Rok za oddajo prijav na javni poziv je ponedeljek, 10. 2. 2020.

Urad RS za mladino vabi na javno predstavitev Javnega razpisa (informativni dan), ki bo v sredo, 15. 1. 2020 ob 16. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Predhodne prijave niso potrebne.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopni na spletni strani Urada RS za mladino.

Zainteresirani prijavitelji lahko na temo javnega poziva pošljejo vprašanja in sicer do 6. 2. 2020. Vprašanja je potrebno poslati na elektronski naslov skrbnika javnega poziva (Zvijezdan Mikić: zvijezdan.mikic@gov.si).

Članicam Mreže MaMa sporočamo, da se, v kolikor potrebujete nasvet ali imate v zvezi z razpisom kakršnokoli vprašanje, lahko obrnete tudi na Mrežo MaMa (info@mreza-mama.si). Z veseljem vam bomo pomagali.

Vir: Urad RS za mladino

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa