Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025

Urad RS za mladino je objavil Javni poziv, namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Obveščamo vas, da je bil v petek, 29. 9. 2023, v Uradnem listu RS, št. 100/2023 objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2024 in 2025. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Urada RS za mladino. Prijave na javni poziv so možne preko Aplikacije za pripravo vlog in poročil na javne pozive in razpise URSM.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost predvidenih sredstev za javni poziv znaša 3.680.000,00 EUR in sicer v letu 2024 v višini 920.000,00 EUR, za leto 2025 v višini 1.840.000,00 EUR in za leto 2026 v višini 920.000,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji so organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali ali 7. členom ZNOrg in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Rok za oddajo prijav na javni poziv je ponedeljek, 30. 10. 2023.

Urad RS za mladino vabi na Predstavitev javnega poziva (informativni dan), ki bo v petek, 6. 10. 2023 ob 10. uri v veliki sejni dvorani na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Predhodne prijave na informativni dan niso potrebne. Za dodatne informacije glede informativnega dne lahko stopite v stik z Igorjem Jesihom: tel.: 01 400 56 13, e-pošta: igor.jesih@gov.si.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, ki bi jih želeli nasloviti na informativnem dnevu, nam pošljite do srede, 4. 10. 2023 do 12. ure na elektronska naslova ales.susman@gov.si in igor.jesih@gov.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa