Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela

V petek, 27. novembra 2015, je bil v Uradnem listu RS, št. 90/2015objavljen Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017. Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva.

Rok za oddajo prijav je 12. januar 2016.
Razpisna dokumentacija, informativni prijavni obrazci in navodila za oddajo prijave so objavljeni na spletni strani Urada RS za mladino. V letošnjem letu bo informativni dan javnega poziva v organiziran ob robu letnega posveta mladinskega sektorja, ki bo 4. decembra 2015 na Brdu pri Kranju.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali javni zavodi, ki deluje v mladinskem sektorju,ob izpolnjevanju vseh drugih razpisnih pogojev.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa